Galerie INI

instituce INI gallery
tagy soutěž umělecké instituce umělecká kritika galerijní edukace
ůčinkující Karina Kottová, Anežka Bartlová
kamera Nikola Brabcová
zvuk Nikola Brabcová
střih Nikola Brabcová
interview Nikola Brabcová
kategorie Profily
publikováno 24. 12. 2015
jazyk Česky / English
embed link icon

INI Gallery je nezávislá platforma působící v oblasti současného umění, jejíž charakteristikou je hledání netradičních formátů jeho prezentace a podpory. Provozujeme PROSTOR, který dispozičně připomíná spíše ateliér, než klasickou galerii. Program PROSTORU se věnuje akcím umělců a teoretiků, které mají procesuální charakter a odehrávají se ještě před vystavením hotového díla nebo paralelně s autorovou výstavní činností. V rámci PROSTORU mohou umělci či kurátoři konfrontovat své aktuální záměry s veřejností, zvát si sem hosty, kteří je inspirují a volně jej přetvářet například v dílnu, studovnu, kancelář nebo kuchyni.

INI Gallery je také partnerským projektem vzdělávací iniciativy UMA: You Make Art a spoluorganizátorem Ceny Věry Jirousové pro začínající a již etablované kritiky současného umění. V rámci zmíněných projektů se zaměřujeme zejména na proces umělecké tvorby, její kritickou reflexi a zprostředkování širšímu publiku. Usilujeme o to být otevřenou iniciativou, která působí lokálně a vychází z prostředí místní umělecké scény, ale má zároveň co nejširší oborové, geografické i společenské přesahy.

Specifikem INI Gallery je také alternativní přístup k možnostem financování neziskového projektu. Kromě grantové podpory, díky níž můžeme naše aktivity realizovat, na jejich organizaci přispívají také výnosy z prodeje a pronájmu děl umělců nejmladší a střední generace. Využíváme své orientace na české i mezinárodní současné umělecké scéně a vybíráme díla na základě smysluplných kritérií, namísto zacházení s nimi nimi jako s komoditou. Spolupracujeme s umělci, v jejichž tvorbu věříme, kteří aktivně vystavují a profesně se rozvíjejí. Podporujeme je tak v důležité, nicméně nelehké kariéře a rozšiřujeme povědomí o jejich díle do míst, která se současným uměním tradičně nejsou spjata.

související s
Galerie INI

01:41:59

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018

Svět umění a umělecký provoz: Státní galerie, jejich sbírky a provoz