Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

umělci Jakub Choma, Marek Delong, Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík, Rayner Alma Lily, Peter Sit, Anna Slama, Marie Tučková, Jiří Žák
kurátor Veronika Čechová, Karina Kottová
místo PLATO Ostrava
ůčinkující Veronika Čechová, Karina Kottová
kamera Ivan Svoboda
zvuk Ivan Svoboda
střih Ivan Svoboda
interview Ivan Svoboda
překlad Deana Kolenčíková
kategorie Reportáže
publikováno 18. 1. 2021
jazyk Česky / English
embed link icon

Mezinárodní porota se rozhodla do finále 31. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 vybrat pět finalistek a finalistů z řad vizuálních umělců do 35 let. Jsou jimi Jakub Choma, autorská dvojice Anna Slama & Marek Delong, Marie Tučková, Jiří Žák a umělecký kolektiv působící pod názvem Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky, který tvoří Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit. Z minulého ročníku také přešla umělkyně Alma Lily Rayner, jejíž účast v  CJCH 2019 byla odložena ze zdravotních důvodů. Společná výstavní prezentace finalistek a finalistů i výstava zahraničních hostek se konala v ostravské galerii PLATO poprvé.

Porota ve složení Vjera Borozan, historička a teoretička umění, pedagožka působící v  Praze (předsedkyně poroty), Zdenka Badovinac, ředitelka Moderna galerija v  Lublani, João Laia, šéfkurátor Muzea současného umění Kiasma v  Helsinkách, Lenka Klodová, umělkyně, vedoucí Ateliéru tělového designu FaVU VUT v  Brně a Laurel Ptak, ředitelka Art in General v  New Yorku, vybírala z  více než 80 portfolií zaslaných umělci, působícími na současné české scéně.
Výběr, ke kterému došla, reprezentuje širokou škálu médií i teoretických přístupů, vyskytujících se v našem uměleckém prostředí. Tvorba vybraných umělkyň a umělců zahrnuje různé výrazové prostředky od materiálnějších přístupů k  soše a objektu či kresbě a malbě až po multimediální instalace, společenskou angažovanost či teoreticko-vědeckou výzkumnou praxi.

„Mezi kritéria, která měla komise při výběru finalistů na mysli, se vedle originality, konzistence a vysoké úrovně tvorby dostávaly také aspekty společenské citlivosti. Jsme rádi, že můžeme mezi finalisty uvítat tvůrce, kteří důvěřují metodám uměleckého výzkumu a stavějí tak výtvarné umění po bok vědeckým a filozofickým disciplínám,” říkají ve svém prohlášení mimo jiné porotci.

Výstava finalistek a finalistů 31. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2020 poprvé neměla vítěze, a to z rozhodnutí zúčastněných umělkyň a umělců, kteří odmítli princip soutěže. Díky tomu se mělo dostat stejného prostoru a pozornosti všem z nich a publikum se může plně soustředit na jejich nově vzniklá umělecká díla, bez nutnosti jejich vzájemného srovnávání. Pro výstavu připravili umělkyně a umělci nové práce, které se rozprostřely po velkorysých prostorách bývalého hobby marketu Bauhaus, v němž PLATO Ostrava aktuálně sídlí, a v některých případech také zareagovali na místní „dočasné struktury“, jako je knihovna, kino nebo tzv. stage. Návštěvníci měli šanci shlédnout několik nových krátkých filmů, komplexní sochařské environmenty, audiovizuální instalace nebo prostředí pro vznik a činnost podpůrné platformy pro přeživší sexuálního násilí a jiných forem zneužívání a útlaku.

Zahraničními hostkami Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 jsou Pauline Boudry a Renate Lorenz, umělecké duo pracující společně od roku 2007 v Berlíně. Ve spolupráci s Boudry a Lorenz připravujeme evropskou premiéru jejich nové práce (No) Time, která vznikla v koprodukci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, Mediacity v Soulu, Frac Bretagne a CA2M v Madridu. Ve filmu (No) Time čtveřice performerů experimentuje s pohyby, které je pronásledují. Spektrum nenaplněných minulých nebo budoucích tužeb je přetvořeno v choreografické prvky.