Kabinet lingvistického kroužku

umělci Dušan Zahoranský
kurátor Václav Magid
instituce galerie 207
ůčinkující Dušan Zahoranský
kamera Dušan Zahoranský
zvuk Dušan Zahoranský
střih Dušan Zahoranský
překlad Táňa Záhoráková
kategorie Reportáže
publikováno 7. 2. 2013
jazyk Česky / English
embed link icon

Ve výstavním projektu „Kroužek“, vytvořil Dušan Záhoranský ve spolupráci se slovenským kurátorem Vladimírem Beskidem sérii textových objektů a jednu instalaci. Instalace AUTHOR je sestavena z šesti dřevěných kompletních abeced, ze kterých lze dočasně seskládat slovo. Další nové objekty (WORD,TEXT,POEM) jsou pokusem nalézt neverbální definici verbálního konstruktu. K projektu tvůrci přizvali tři mladé autory a dvě autorky, kteří se věnují tvůrčí publikační činnosti. Nejde jen o objekt autorské knihy, ale prezentovaní hosté používají i důmyslné distribuční a redakční postupy. Infiltrují do knihoven (Jan Jáchim), nebo sami vydávají autorské knihy na pomezí výtvarného gesta a literatury (Aleš Čermák).

Na pozvání Václava Magida pro Galerii 207 (VŠUP Praha), připravili tři autorské – laické interpretace lingvistiky, výstavu „Kabinet lingvistického kroužku“. Kompozici tvořil FONT „RIP“ (vznikl stržením nalepených časopisových stránek), JAZYK (černobílá tiskárna se zacykleným archem papíru a vlastními poznámkami) a police KNIHOVNA (knihy byly převázány, tak, že se jejich obsah vždy překrýval o 100 stran).