OBRAZNĚ FORMULOVANÝ ARGUMENT

umělci Bára Mrázková
instituce Entrance Gallery
tagy fotografie
ůčinkující Bára Mrázková
kamera Eva Jiřička
zvuk Eva Jiřička
střih Eva Jiřička
interview Eva Jiřička
překlad Tereza Stejskalová
publikováno 12. 4. 2012
jazyk Česky / English
embed

“Digitální obraz není tradičním obrazem. Nevytváříme ho záznamem materiální stopy na nosiči, tak jako v případě malby nanášením barvy na plátno, nebo analogové fotografie zápisem ve světlocitlivé vrstvě negativu. Digitální obraz může tuto materiální stopu částečně, nebo úplně postrádat. To z něj vytváří sled abstraktních hodnot. Sled hodnot, který je nezávislý na svém nosiči, na zachycované realitě, na přítomnosti zobrazovaného. Obraz v digitální podobě je libovolně proměnlivý. Bez následných ztrát vniklých při přenášení a manipulaci. Ve zpracování takového obrazu se projevuje to, čemu Timothy Binkley říká “svoboda nekonečného odpuštění”. Znamená to, že všechny změny lze odvolat bez důsledků na definitivní výsledek.”

související s
OBRAZNĚ FORMULOVANÝ ARGUMENT

0:06:39

Viktor Kopasz

V obecnější rovině Kopasz nezkoumá pouze sám sebe, ale představuje se (prezentuje) jako svého druhu „případová studie“, skrze níž lze znovu a znovu zkoušet skicovat reliéf našeho středoevropského spolubytí, v němž je více jak tisíc let trvající překrývání rozrušeno nepřehlednou sítí prasklin a zlomů.

Bartosz Flak

Postmrtná fotografie – mrtvá tradice zobrazování zemřelých těsně před pohřbením po sobě zanechala tisíce nepochopitelných, temných a velmi intimních obrazů, které lze snadno objevit v rodinných archivech, na bleších trzích a v hromadách odpadu. V rámci současné práce na souboru esejů Flak představí polskou postmrtnou fotografii a literární přístup k fenoménu nalezených fotografií.

Jan Ságl

Jan Ságl (*1942) je fotograf. Podobně stručná charakteristika ovšem nic neříká o jeho způsobu provozování fotografického umění ani o dalších souvislostech, které z něj dělají jednu z nejzajímavějších postav české kultury posledního půlstoletí.

Anthropological Photos - The Present and (Digital) Future of Images from the Past

Etnografie násilí

Debata se zaměří na osvětlení metod, jež při terénním výzkumu a zkoumání přeživších, svědků a obětí násilí (války, komunitní, domácí, sexuální násilí) používá etnografie. Účastníci debaty je srovnají s diskutovaným filmem Renza Martense “Enjoy the Poverty”. Martens navrhuje místním fotografům v násilím zmítané Demokratické Republice Kongo využít jako hlavní zdroj národního bohatství země lidskou chudobu. Ve filmu je autor učí, jak se mají zmocnit obrazů vlastní chudoby.