Other Edges of the World

Z Ukrajiny uprchly před válkou miliony lidí, mnozí z nich jsou umělci, kurátoři a další kulturní pracovníci. Na pomoc jim vznikly různé iniciativy a organizační sítě a řada uměleckých institucí a rezidenčních programů jim vyšla vstříc.

Během uplynulého roku musely instituce i jednotlivci překonat řadu nečekaných výzev a s odstupem času se zdá, že nejpodstatnější z nich je užitečnost, od finanční pomoci a uspokojování zájmů jednotlivých aktérů a institucí, až po teoretičtější otázky dekolonizace střední a východní Evropy. ‍

Právě na tyto teoretické i praktické aspekty problematiky umění a konfliktů a umělců v exilu se zaměřilo jednodenní sympozium Other Edges of the World.

Mariia Vorotilina: Greetings from Eastern Europe: Ukraine and the Emancipatory Practices

V důsledku války Ruska proti Ukrajině se zviditelnily rozdíly v chápání vztahů mezi „východní" a „západní" Evropou. Neokoloniální pohled „Západu" na „východní" Evropu utvářel vzorce, které zahrnují mimo jiné generalizaci kultur a zkušeností lidí žijících v regionu, vyčerpávání zdrojů půdy, vykořisťování migrujících pracovníků, nadřazenost akademické sféry a produkci znalostí. Ani umění a aktivismus nejsou osvobozeny od tohoto pohledu, reprodukují neokoloniální vzorce a posilují je.

Mariia Vorotilina na konkrétních příkladech z akademické sféry, aktivismu a umění poukazuje na vzorce, které existují ve vztazích mezi „východní" a „západní" Evropou. Přednáška rovněž přiblížuje umělecké a aktivistické emancipační postupy, které se v posledních letech vyvinuly na Ukrajině.

Panelová diskuze č.1: New Reality

Panelová diskuse shromažďuje iniciativy na podporu umělců a kulturních pracovníků, kteří utrpěli válkou a ukrajinských umělců. Najednou se ocitáme v nové realitě, kde staré přístupy neexistují a zaběhané vzory nefungují. V této situaci se můžeme jeden od druhého hodně naučit a vypracovat společně novou vizi. V panelu se hovoří o zásadních změnách, které se v organizacích udály během posledního roku a o tom, proč se rozhodly transformovat svou činnost. Jak válka ovlivnila ukrajinskou uměleckou scénu a jak lze tyto zkušenosti uplatnit v jiných kontextech. Již nyní můžeme začít pozorovat výsledky této nové spolupráce a pokusit se přemýšlet o tom, kam nás může v budoucnu dovést.

Panelová diskuze č.2: Who, when, and how. On the practical challenges of helping others

Druhý panel je koncipován jako pracovní skupina, v níž se o své zkušenosti a potíže podělí několik iniciativ, zaměřených na podporu potřebných kulturních pracovníků. Jaký právní rámec je potřeba pro poskytování pomoci umělcům v exilu? Jaké strategie lze uplatňovat pro získání potřebných finančních prostředků? Jak lze vytvářet solidární sítě mezi organizacemi nebo jednotlivci s podobnými cíli? Jak se jako kulturní iniciativy se specifickým posláním, vizemi a omezeními můžeme ujistit, že vytváříme správné podmínky pro ty umělce a kulturní profesionály, kterým chceme pomáhat?

válka migrace financování umění