Pôdorys premenlivosti

umělci Juraj Gábor, Daniel Dida, Magdaléna Kuchtová
kurátor Ján Kralovič
instituce Turčianská galéria
ůčinkující Ján Kralovič
kamera Dano Dida
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
kategorie Reportáže
publikováno 15. 3. 2014
jazyk Česky / English
embed

Výstavný projekt “Pôdorys premenlivosti” si kladie za úlohu tematizovanie priestorových premien vo vzťahu k inštitucionálnemu rámcu galérie. Problematizuje galériu, ktorá sa stáva už nielen miestom expozície, ale aj miestom exponovania javov, ktoré sa odohrávajú mimo jej “pôdorys”.
Motiváciou výstavy je upriamenie pozornosti diváka na často marginalizované javy odohrávajúce sa v priestore galérie. Našou snahou je zintenzívnenie citlivosti na “exponáty” ktoré nie sú súčasťou dramaturgie klasického výstavného plánu, ale podieľajú sa na zážitku z vnímania miesta. Výtvarníci zúčastnení na projekte – Magdaléna Kuchtová, Daniel Dida, Juraj Gábor – pracujú s reálnymi predmetmi, ktoré sú súčasťou galerijnej inštitúcie. Ich premiestňovaním, preskupovaním, zmnožením či odoberaním pretvárajú priestor tak, aby došlo k narušeniu tradičnej schémy vnímania artefaktu. Dielo je nahradené reálnym, banálnym alebo úžitkovým predmetom, cez ktorého vnímanie dochádza k reflexií a prehodnocovaniu zaužívaného spôsobu pohľadu a správania sa vo výstavnom priestore.