Karina Kottová

instituce Czech Republic
tagy kurátorství soutěž feminismus umělecké instituce Anglické titulky galerijní edukace
ůčinkující Karina Kottová, Anežka Bartlová
kamera Radim Labuda
zvuk Radim Labuda
střih Radim Labuda
interview Anežka Bartlová
překlad Radim Labuda
playlisty Kurátorské profily
kategorie Profily
publikováno 12. 1. 2018
jazyk Česky / English
embed

Karina Kottová (*1984) patří dlouhodobě k nejvýraznějším kurátorkám současného umění u nás. Je zakladatelkou řady menších projektů a kurátorkou s mezinárodním přesahem. Od roku 2015 vede Společnost Jindřicha Chalupeckého.

Karina Kottová vystudovala magisterský obor Art and Heritage na Univerzitě v Maastrichtu, poté se vrátila do Prahy, aby nasbírala zkušenosti jako vedoucí edukačního oddělení v Museu Kampa (2007–2009) a posléze i v Centru současného umění DOX (2009–2012). Právě důraz na roli zprostředkování současného umění je v projektech Kottové vysledovatelný od počátků až dodnes. Stal se též tématem její disertační práce (obhájeno 2015 na Masarykově univerzitě v Brně, vedoucí doc. Ladislav Kesner ml.) na téma Instituce a divák.

Jejím východiskem ve vztahu k současnému umění byly workshopy s umělci, které pořádal kolektiv UMA: You Make Art (2008, dnes pod názvem UMA Audioguide). Spolu s Janou Babincovou projekt založily, aby umožnily studentům nebo dalším zájemcům z řad širší veřejnosti osobní setkání se zástupci současné umělecké scény. Poté Kottová spolupracovala na založení prostoru pro umění Prádelna Bohnice v areálu Bohnické léčebny (2011–2015), experimentálního prostoru INI Project (od 2013 dodnes) a Ceny Věry Jirousové pro kritiky výtvarného umění (od 2013 dodnes).

Pro Centrum současného umění MeetFactory, kde Kottová vystřídala (2012–2015) v roli kurátora galerijního programu Dušana Zahoranského, připravila například výstavy Opak je pravdou (2012, Anna Hulačová, Pavla Screanková, Iede Reckman, Derk Thijs, Erwin Wurm), Cesta (2014, Francis Alÿs, Peter Fischli & David Weiss, Vojtěch Fröhlich, ad.), Platónovo třetí oko (2014, Matyáš Chochola, Kirstin Roepstorff, Pavel Sterec, Sinta Werner ad.), 15 000 let stejnosti (2015, Matěj Smetana a Dan Perjovschi, spolupráce Jaro Varga) a představení odehrávající se v site-specific instalaci Jana Haubelta a Jiřího Thýna O něco horší než Romeo (2015, spolupráce Matěj Samec). Typické pro tyto výstavy bylo tematické rámování s lehce angažovaným podtextem, prostor pro asociativní myšlení a zájem o neracionální vidění světa.

Jako ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Kottová pracuje třetím rokem kromě organizace Ceny Jindřicha Chalupeckého na programu intenzivní podpory současné české umělecké scény a její mezinárodní kontextualizace, mj. skrze zahraniční výstavní program. Připravila například výstavu Don‘t Worry, Boy (2017) v helsinském ForumBOX, která pracovala převážně s tvůrci, jenž prošli Cenou Jindřicha Chalupeckého a Ripple Effect (společně s Fatoş Üstek) v pražské Futuře . V roce 2018 pak chystá v berlínském SAVVY Contemporary laureátskou výstavu Barbory Kleinhamlové (CJCh 2016) nebo samostatnou výstavu Kateřiny Vincourové v Katzen Arts Center ve Washingtonu.
Kurátorství chápe Kottová jako tvůrčí činnost založenou na dialogu a současně péči o autory i publikum. Jeho podstatou je tvarování kontextu a způsobů prezentace a distribuce děl v rámci dnešního extrémně zrychleného provozu současného umění.

Anežka Bartlová

související s
Karina Kottová

0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28

Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

Jak zařídit, aby každý a každá mohli mít své místo, kde mohou svobodně říci, co cítí, co zažívají a co si přejí? Může to zatím znít jako fikce, jako obrázek z utopické kulturní civilizace. Ale dá se říct, že taková výstavní instituce zároveň neexistuje a zároveň existuje.
0:36:48

Galerie Kurzor

Galéria Kurzor je projekt spravovaný Centrom pro současné umění Praha, ktorý sídli priestore bývalej pekárne v pražských Holešoviaciach. Každoročne dáva vybranému kurátorovi či kurátorke priestor a produkčné, finančné a inštitucionálne zázemie pre uskutočnenie celoročného dramaturgického plánu v podobe výstav, doprovodných programov a publikacií.

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.
0:17:55