Poslední den stvoření

režie David Přílučík, Anna Remešová
ůčinkující Viera Pavlíková, Marta Vítů
kamera David Přílučík
zvuk David Přílučík
střih David Přílučík
kategorie Pořady
publikováno 27. 1. 2021
délka 0:19:44
jazyk Česky / English
embed link icon

Poslední den stvoření je název, který je odvozen od krátkého filmu První den stvoření (1978), kde vystupuje legendární odborník na rekultivaci krajiny Stanislav Štýs, jehož tým do značné míry ustanovil podobu lesů, polí, jezer a sadů v daném regionu. Polemizuje s technooptimismem společnosti, zaměřené na hospodářský růst a skrze fiktivní postavu rekultivátorky, působící kolem Duchcova, seznamuje diváky s historickými a hodnotovými otázkami péče o post-těžební krajinu. Příběh sleduje razantní proměny ústecké krajiny za posledních dvě stě let a spekuluje o možných důsledcích rekultivačních zásahů v roce 2050, kdy je již většina bývalých lomů postupně přeměněna na rekreační jezera. Video navazuje a reaguje na půlroční výstavní projekt v Galerii Hraničář, jenž se věnoval rekultivacím krajiny po těžbě na Ústecku a ideovému pozadí technických zásahů v přírodě.