Space Between

umělci Viktor Fuček
instituce SODA gallery
ůčinkující Viktor Fuček
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Palo Fabuš
kategorie Reportáže
publikováno 18. 9. 2017
jazyk Česky / English
embed

Po rokoch skúmania na rozhraní médií, najmä videa, textu a inštalácie, sa pozornosť Viktora Fučeka upriamuje k vyjadreniam na rozhraní procesuálneho záznamu a maľby. Rovnako významným ako vzťah “dovnútra” a “von” je v jeho maľbách bezprostredný čas a organický priebeh tvorby. 
Odráža sa tu bytostne žitá skúsenosť jedinca, človeka v konfrontácii so súčasným svetom. Intuitívne hľadanie podstaty zaznamenania vnemu ho privádza k najbezprostredneším možnostiam a prostriedkom. Vzniká tak presah od subjektívneho dialógu k akémusi seizmologickému zdeleniu ľudských vrstiev.