Status umělce

Je umění hobby anebo je to vlastně práce, která má svá specifika? Jak máme v chronicky podfinancované kulturní sféře vlastně tvořit, kurátorovat a psát, když náklady na běžný život stále stoupají? 

Ministerstvo kultury ČR aktuálně připravuje definování tzv. statusu umělce a umělkyně, nového zákonného rámce, který by měl umožnit všem pracujícím v kultuře a umění lépe fungovat v nejistém světě. Takzvaný status umělce a umělkyně ještě není pevně ustanoven a stále je možné zapojit se do vyjednávání.

Spolek Skutek a další profesní asociace se do vyjednávání snaží aktivně zapojit například skrze dotazník. Základem pro ukotvení rámce statusu umělce a umělkyně je sběr informací o tom, kdo to vlastně umělecky tvůrčí osoby jsou, co je možné pod tvůrčí činnost zahrnout, jaké mají potřeby a v jaké sociální situaci se nacházejí. Právě tyto otázky se pokusí zodpovědět akce, kterou pořádá časopis Artalk a brněnská pobočka Spolku Skutek. 

Vyzvaní umělci a umělkyně představili své (provizorní) odpovědi na výše načrtnuté otázky formou krátkých autorských vstupů. Vystoupili: Zbyněk Baladrán, Polina Davydenko, Jakub Jansa, Barbora Klímová a Max Máslo. Následovalo stručné shrnutí aktuální situace o vyjednávání s MK ČR a diskuse moderovaná Anežkou Bartlovou, které se zúčastnila Johana Lomová za Spolek Skutek a Anna Remešová za Artalk. 

související s
Status umělce

The New Dictionary of Old Ideas

Sympozium reaguje na současnou kulturní a politickou situaci, vzestup nacionalistické politiky, populismu, euroskepticismu a protiimigračních postojů, z perspektivy současného umění a teorie. Tuto tendenci lze pozorovat nejen lokálně, ale i v celé Evropě. Důraz je položen na interdisciplinární výměnu názorů diskutovaných ve skupině historiků umění, sociologů, filozofů a teoretiků umění.

Umění pro Prahu / Praha pro umění

Co dnes znamená umění ve veřejném prostoru? Jaké ideje dnešní společnost požaduje a jaké naopak potřebuje? Jaká je u nás tradice nakládání s veřejným prostorem?

Other Edges of the World

Z Ukrajiny uprchly před válkou miliony lidí, mnozí z nich jsou umělci, kurátoři a další kulturní pracovníci. Na pomoc jim vznikly různé iniciativy a organizační sítě a řada uměleckých institucí a rezidenčních programů jim vyšla vstříc.

PRÁCE

Lidé v kultuře často pracují na krátkodobé dohody nebo jako OSVČ bez sociálních jistot, za nízké platy a bez vidiny odpočinku v důchodu. Práce v kultuře a umělecká tvorba ale takto vypadat nemusí – po celé Evropě existují příklady státní podpory umělců a umělkyň a iniciativy, které usilují o lepší pracovní podmínky.
0:05:35

Farmstudio

Kulturní centrum Farmstudio poskytuje zázemí pro tvůrčí rezidenční pobyty, sympozia, kurzy, dílny, festivaly, plenéry uměleckých škol, soustředění hudebních, divadelních a tanečních skupin a další aktivity z oblasti současného umění a živé kultury.
0:45:24