The groovy dada lounge revisited

umělci Robert Carrithers
kurátor Pavel Turek
instituce fotograf gallery
tagy fotografie
ůčinkující Robert Carrithers
kamera Ruiz De Infante Jon, Pérez Picazo Iñigo
zvuk Ruiz De Infante Jon, Pérez Picazo Iñigo
střih Ruiz De Infante Jon, Pérez Picazo Iñigo
interview Pérez Picazo Iñigo, Ruiz De Infante Jon
publikováno 29. 3. 2012
jazyk Česky / English
embed

Fotografie Roberta Carritherse z prostředí newoyrské scény osmdesátých let a nechvalně známého klubu 57.

související s
The groovy dada lounge revisited

0:06:39

Viktor Kopasz

V obecnější rovině Kopasz nezkoumá pouze sám sebe, ale představuje se (prezentuje) jako svého druhu „případová studie“, skrze níž lze znovu a znovu zkoušet skicovat reliéf našeho středoevropského spolubytí, v němž je více jak tisíc let trvající překrývání rozrušeno nepřehlednou sítí prasklin a zlomů.

Bartosz Flak

Postmrtná fotografie – mrtvá tradice zobrazování zemřelých těsně před pohřbením po sobě zanechala tisíce nepochopitelných, temných a velmi intimních obrazů, které lze snadno objevit v rodinných archivech, na bleších trzích a v hromadách odpadu. V rámci současné práce na souboru esejů Flak představí polskou postmrtnou fotografii a literární přístup k fenoménu nalezených fotografií.

Jan Ságl

Jan Ságl (*1942) je fotograf. Podobně stručná charakteristika ovšem nic neříká o jeho způsobu provozování fotografického umění ani o dalších souvislostech, které z něj dělají jednu z nejzajímavějších postav české kultury posledního půlstoletí.

Anthropological Photos - The Present and (Digital) Future of Images from the Past

Etnografie násilí

Debata se zaměří na osvětlení metod, jež při terénním výzkumu a zkoumání přeživších, svědků a obětí násilí (války, komunitní, domácí, sexuální násilí) používá etnografie. Účastníci debaty je srovnají s diskutovaným filmem Renza Martense “Enjoy the Poverty”. Martens navrhuje místním fotografům v násilím zmítané Demokratické Republice Kongo využít jako hlavní zdroj národního bohatství země lidskou chudobu. Ve filmu je autor učí, jak se mají zmocnit obrazů vlastní chudoby.