Wassily – I hate your pretty curves

umělci Milan Vagáč
kurátor Lenore Jurkyová
instituce SODA gallery
ůčinkující Milan Vagáč
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Palo Fabuš
kategorie Reportáže
publikováno 19. 5. 2016
jazyk Česky / English
embed