Profily

„Vyjadřuji se různými médii, především objekty, instalací a animací. Do mých prací se často promítají úvahy o fyzikálních zákonech, možnosti uskutečnitelnosti věcí a idejí. V současnosti se věnuji především možným souvislostem mezi postupy filmu či animace a různými oblastmi lidské činnosti, zabývám se mediální transkripcí, vznikem a působením symbolu a nezřetelným pomezím mezi lidskou činností a uměleckým dílem. Příliš mě nezajímá zacházení s uměleckým dílem jako s nástrojem (ať už politické změny nebo něčeho jiného). Myslím, že to není ani příliš funkční, ani dlouhodoběji platné, ani pro umělecké dílo příliš důstojné. Zdá se mi, že síla umění spočívá v mnohem základnějších a zábavnějších důvodech.“

Matěj Smetana (nar. 1980, Praha, CZ)
Absolvent ateliérov Intermédiá a Maľba 3 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne a doktorandského štúdia v Ateliéri intermediálnej tvorby II. pod vedením Jiřího Příhody na AVU v Prahe. Matěj Smetana v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a pracuje v Prahe, vo Vraném nad Vltavou a v Bratislave.
http://www.matejsmetana.net

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)