ANTÉNY RUCE: PROTOKOLY Z MIMO-SMYSLOVÉ ESTETIKY

umělci Matěj Pavlík, Jan Kolský, Peter Sit, Vojtěch Märc
kurátor Matěj Pavlík, Jan Kolský, Peter Sit, Vojtěch Märc
instituce Ateliér Josefa Sudka
ůčinkující Matěj Pavlík, Jan Kolský, Peter Sit, Vojtěch Märc
kamera Jiří Žák
zvuk Jiří Žák
střih Jiří Žák
interview Jiří Žák
překlad Deana Kolenčíková
kategorie Reportáže
publikováno 13. 11. 2017
jazyk Česky / English
embed

Prezentace probíhajícího výzkumu dějin československé psychotroniky, jejích institucionálních i ideologických souvislostí, stejně jako jejích potenciálních přesahů do současného umění a hledání možností mimosmyslové estetiky a porozumění si beze slov.
Výstava představuje výzkum zaměřený na psychotroniku v socialistickém Československu, a to ve vztahu k tehdejším hmotným i duchovním podmínkám. Termín psychotronika se v místním prostředí uplatňoval od konce 60. let, kdy obecně označoval „teorii distancovaných interakcí mezi subjekty a mezi subjekty a objekty“, a odkazoval k fenoménům jako telepatie, telekineze a telegnose. Výstava naznačuje
historické souvislosti psychotroniky, zejména s důrazem na její institucionalizaci v 70. a 80. letech, a zároveň využívá dílčí poznatky psychotroniků ve vlastní expoziční strategii, která se tak otevírá i mimosmyslovému vnímání.