Artlist:Talk - Kamila Ženatá

umělci Kamila Ženatá
místo Centrum pro současné umění Praha
tagy multimedia malba instalace
ůčinkující Kamila Ženatá
kamera Jan Vosýnek
zvuk Jan Vosýnek
střih Jan Vosýnek
playlisty Artlist:Talk
kategorie Artist Talks
publikováno 23. 6. 2023
délka 01:02:02
jazyk Česky
embed link icon

Databáze současného českého umění Artlist zachycuje, reflektuje a zpřístupňuje podoby soudobého umění v jeho rozličných formách a projevech.

Artlist: Talk  možnosti této procesuální dokumentace obohacuje a umělcům nabízí formát živé prezentace. Cílem projektu Artlist: Talk  – podobně jako i Artlistu – je zainteresované veřejnosti zprostředkovat porozumění současným uměleckým přístupům a vyjadřování, které v tomto případě doplňuje o unikátní perspektivu samotných tvůrců. Jednotliví umělci a umělkyně zastoupení v databázi Artlist tímto zároveň získávají příležitost svou tvorbu přiblížit formou samostatné přednášky, jejíž záznam pak také rozšíří a aktualizuje jejich stávající databázová hesla.

Profil umělkyně Kamily Ženaté na Artlistu.

související s
Artlist:Talk - Kamila Ženatá

0:57:49

Artlist:Talk - Martin Zetová

Cílem projektu Artlist:Talk – podobně jako i Artlistu – je zainteresované veřejnosti zprostředkovat porozumění současným uměleckým přístupům a vyjadřování, které v tomto případě doplňuje o unikátní perspektivu samotných tvůrců.

Isabelle Cornaro Artist Talk

Isabelle Cornaro ve své tvorbě využívá nalezené předměty, prodchnuté symbolickým potenciálem nebo emocionální hodnotou, které prezentuje v různých typech zobrazení a médií, aby odhalila jemné významové posuny, vyvolané procesy reprodukce a překladu. Tyto artefakty, vypůjčené z domácích, dekorativních nebo funkčních kontextů, jsou často spojovány se západní kulturou jako mocenským prostředkem, jejich kombinace a uspořádání v jejím díle diváky vyzývá k otázce vztahů mezi systémy reprezentace a naším chápáním světa.
0:48:39

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích

Jakým způsobem podmínila fotografie, se svou schopností zpřítomnit umělecké dílo, chápání dějin umění a vizuální kultury a potažmo výuku a výzkum v oboru? Jak vynález fotografie proměnil naše vnímání uměleckých děl? Jaké jsou historické, teoretické, estetické, pedagogické a politické důsledky subjektivity fotografa? A v čem tedy s ohledem na tyto otázky spočívá Sudkova jedinečnost?
0:47:12