Ateliér sochařství II / škola Tomáše Hlaviny

místo AVU in Prague
tagy Anglické titulky socha
ůčinkující Tomáš Hlavina, Anna Hulačová
kamera Milan Mazúr, Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Milan Mazúr
interview Jan Vidlička
překlad Deana Kolenčíková
kategorie Profily
publikováno 29. 1. 2018
jazyk Česky / English
embed link icon

V ateliéru je kladen důraz na vizuální myšlení a reflexi kontextu práce. Východiskem je klasická sochařská výuka, jako jsou studie figury a zkušenosti s tradičními materiály, tyto základy pak směřují k propojení forem vizuálních s imaginativními a konceptuálními. Práce v ateliéru tak zahrnuje celé spektrum trojdimenzionální tvorby, objekt, instalaci a konceptuální přístupy, stejně tak jako tradiční pojetí sochařství.

související s
Ateliér sochařství II / škola Tomáše Hlaviny

0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.

Hrabáreň 04 - Výlet mezi meziprostory

Do této letní výletové epizody se propisuje i to, co je s cestou vlaky spojené - čekání, specifické zvuky i potkávání cizích lidí. Kdo si uměleckých děl všímá a mezi jakými prostory se nacházejí?

Barbora Fastrová a Johana Pošová

Témata, která společnou tvorbu Pošové a Fastrové provázejí dlouhodobě, jsou vztah mezi přírodou a kulturou, tím přirozeným a tím umělým, dopad lidské civilizace na zbytek zvířecí a přírodní říše, nebo třeba také motiv hada, který v jejich projektech nabírá všemožných podob
0:23:27

Architekti výstav - Jiří Příhoda

„Instalování výstav bude svěřováno umělcům. Vidím to jako druhou kolej vedle toho, že umělci učí."
Jiří Příhoda se v průběhu 90. let, kdy rovněž výrazně experimentoval s videoprojekcemi, zapsal především jako autor, který se jako první v českém prostředí začal vyjadřovat skrze sochařsko-architektonickou proměnu výstavního prostoru.
0:16:13

Vidíš, tedy jsem Lucie Svobodová

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl. Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.