Cena Jindřicha Chalupeckého 2021

umělci Róbert Gabriš, Jakub Jansa, Anna Ročňová, nekolektiv Björnsonova, Valentýna Janů
kurátor Veronika Čechová, Karina Kottová, Tereza Jindrová, Barbora Ciprová
instituce Moravská galerie
ůčinkující Veronika Čechová, Karina Kottová, Tereza Jindrová, Barbora Ciprová
kamera Milan Mazúr
zvuk Milan Mazúr
střih Milan Mazúr
interview Milan Mazúr
kategorie Reportáže
publikováno 14. 1. 2022
jazyk Česky / English
embed

Mezinárodní porota vybrala do 32. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 pět vizuálních umělkyň a umělců ve věku do 35 let. Jsou jimi Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-kolektiv björnsonova. Pětice se rozhodla pokračovat ve vývoji, jaký nastolili již umělci a umělkyně v loňském roce, a nesoutěžit o laureátský titul, který tak získali všichni. Společná výstavní prezentace letošních laureátek a laureátů i výstava zahraničních hostů, jimiž je umělecká dvojice Cooking Sections, proběhne v Moravské galerii v Brně.

Mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí, v níž zasedli Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), João Laia (Muzeum současného umění Kiasma, Helsinky) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog), vybírala z téměř 90 portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na současné české umělecké scéně. „Ocenili jsme kvalitu a různorodost přihlášených portfolií a jejich široký záběr co do geografie, genderu a identity. Uvítali jsme prolínání uměleckých a aktivistických pozic. Rovněž jsme zaznamenali výrazný příklon k nejrůznějším formám spolupráce napříč uměleckou scénou. Autorky a autoři často tematizovali vysoce relevantní otázky, jako je přehodnocení genderových a národnostních identit, feministických a queer pozic či zpochybnění pozdně kapitalistického statu quo. Umělecká díla se také citlivě dotýkala ekologických témat a prokázala, že rozumí nutnosti nalezení rovnováhy nestabilních ekosystémů, na něž pohlížela z holistické perspektivy překračující dichotomii živého a neživého, lidského a nelidského“, shrnuje porota.