No comment? vol. 4

Výstava No Comment? Vol. 4 je už v poradí štvrtou reinštaláciou projektu No Comment?. Každá jeho realizácia vychádza z odlišných prístupov k danej problematike a posúva projek priebežne ďalej,čím vzniká zacyklený reinterpretačný komunikačný model. No Comment? vol. 4 je rozšírenýo facebookové komentáre, archív predchádzajúcich fáz projektu a hosťujúcu výstavu Vstúpte prosím! v koncepcii kurátorky Lucie Mikloškovej. Komentár je tu chápaný ako umelecké dielo racionálneho typu, v ktorom autor vysvetľuje, hodnotí, rozoberá a zaujíma svoje stanovisko (niekoľko typov komentárov: kritický, ukecaný, inštitucionálny a umelecký ai.). Cieľom je to, aby sa divák nad týmito stanoviskami zamyslel a prípadne si ich aj osvojil alebo sa s nimi naopak konfrontoval.