D`Epog

umělci D`Epog
místo Česká republika
tagy spolupráce kolektiv divadlo Žolík gender performance
režie David Přílučík
ůčinkující D`Epog
kamera David Přílučík
zvuk David Přílučík
střih David Přílučík
interview D`Epog
překlad Vasil Artamonov, Deana Kolenčíková, Zuzana Rousová
kategorie Profily
publikováno 18. 12. 2020
délka 0:32:00
jazyk Česky / English
embed link icon

Wild Wild D'EPOG

D'EPOG je divoký manifest koexistencie. Slobodná platforma, ktorá absorbuje a akceptuje rôzne iné formy sólo žitia. Je to laboratórne skupenstvo meniace tvar a miesta výskytu. Naposledy bolo videné ako stádo kentaurov 21st KENTAURY FOX v samoobsluhe Lidl. Má jedenásť rokov, žije v Brne, nehanbí sa v akejkoľvek forme ukazovať na verejnosti a je možné stretnúť ho kdekoľvek. Je slobodné, odvážne, veselé, srdcervúce, otvorené, nebojí sa byť trápne a býva klasifikované ako performatívne. Per formatívne v zmysle veľmi formatívne.

Od začiatku svojho vzniku skúma dekompozičné metódy tvorby ako etické gesto a aplikuje princípy kolektívnej kreativity. Všetkými formátmi, ktoré používa, testuje svoje vlastné aj divácke hranice. Snažia sa ho zatriediť a diagnostikovať ako devised theater. Ono ale divadlom nie je, nezaraďuje sa k ničomu okrem života. Považuje za dôležité aj to, keď sa nič nedeje. Ide na hranu. Nebojí sa umenia, gýča, multimediálnej techniky, divokej grafiky, trblietok, umelých materiálov, krikľavých farieb, akýchkoľvek efektov, zimy, tepla, tmy, svetla, búrky, špiny, alergie, nahoty, vydýchaného vzduchu. Natlačené v premietacej kino kabíne sa potí spolu so všetkými svojimi divákmi, jačí a behá až do vysilenia. Máva vypnuté vlasy a tenisky. Dlho a bezostyšne udržuje očný kontakt samo so sebou aj s divákmi, dotýka sa samo seba aj divákov. To je D'EPOG. Nie je to fake. Vyzerá ako chaos, ale nie je. Má pravidlá a celkom prísne. Tvrdo trénuje. Je nadupané. Už v roku 2011 bolo ocenené ako objav roku.

D'EPOG ROZHODNE NIE JE CHAOS, ktorý niečo zdemoluje, vie byť drsné ale aj citlivé, pozoruje, všetko si všíma, vždy reaguje, nedrží sa naučených schém, počúva a improvizuje, chybu vníma ako podnet, vníma bloky ale neblokuje samo seba. Má cit pre dramaturgiu priestoru, malého aj veľkého, je majstrom periférneho videnia.

D'EPOG kladie otázky a hľadá odpovede, keď ich nenachádza, hľadá ďalej, premýšľa a verí v seba aj vo vás. Jeho doménou je site specific existencia. Nemá len jeden domov, rozhodlo sa, že jeho domov môže byť kdekoľvek. V kaviarni Trojka, v malej Alfe, na Malej Amerike, na Brnianskej radnici vo freskovom sále, v Galerii TIC, v Industre, vo Fait Gallery, v Dome umění, na Vlněne, V Sále Břetislava Bakalu, na odhalení pamätníka Adolfa Loosa, na otvorení Brno Art Week, na plavárni v Lužánkach, v Oslavičkách, v Hajanoch, na dvore bývalej FaVU na Rybárskej, na dvore aktuálnej FaVU na Údolní, v kaviarni Praha, na nástupišti v Topoľčanoch, v Rige alebo na Materhorne, na YouTube, na Wikipédii, na Instagrame. Niektoré z priestorov už ani neexistujú ale D'EPOG áno. Ono samo je domovom. Úprimne zdieľa všetky svoje traumy a oslovuje sa všetkými svojimi pravým menami.

D'EPOG je multigendrové a medzinárodné, je to Janet Prokešová, Radim Chyba, Zdeněk Polák, Zuzana Smutková, Magdaléna Straková, Matyáš Dlab, Lucia Repašská a diváci.

Oni pozerajú na D'EPOG, D;EPOG pozerá na nich. Spolu čučia. Je otvorené participácii, rado spolupracuje, pozýva množstvo umelcov z rôznych odborov. Každé leto realizuje workshopy. Nebojí sa nikoho a ničoho, keď sa bojí, svoj strach zdieľa a prekonáva. Stále na sebe pracuje. Je neprenosné aj keď nákazlivé. Je vzácne aj obyčajné, je neinstantné a je vždy naplno tu a teraz, je to láska, sloboda, radosť, prekvapenie, test odolnosti, terapia, zdieľaná hyperempatia, reptile fantasy, živé striebro, nekonečná žúrka, pecka. Je to WAW. Po ňom len potupa. Keď nejde o život, ide o smrť! QUEER KING PINK KONG. DIY D'EPOG TEST live počas kurátorovanej reality, ktorá existuje, pretože môže. Wild Wild D'EPOG. Všetko čo je krásne, rozmnožiť sa má. Aj ono. Keď ho miluješ, neriešiš. Howgh.

Zuzana Janečková

související s
D`Epog

Pišvejc - Framed

Zatímco Marina Abramovič i nadále bude těžit ze své pozice burzovního hráče, který správně investoval svůj vlastní krví vydřený kapitál do výnosné megakorporace jmenující se Art World, Václav Pišvejc naopak ve svém boji za uznání navždy zůstane především sisyfovským mýtem a otazníkem visícím nad normalitou i normalizací dnešní kultury.
01:36:42

Open Source Estrogen!

Jak probíhá přerod na queer tělo na molekulární úrovni? Jak přesně je toto kvíření ”neoddělitelně spjaté s průmyslovým kapitalismem? A existuje nějaká cesta z kapitalistické zkázy, cesta, kterou pandemie ještě víc rozjitřila?

Paulina Olowska Artist Talk

V praxi Pauliny Olowské zaujímá průmysl, volný čas a socialistická symbolika stejný vizuální a kulturní prostor. Její realistické obrazy, kresby a koláže si vypůjčují snímky z východní Evropy a americké populární kultury a vytvářejí interkulturní odkaz, který je patrný v celé její praxi, přičemž se zabývá koncepty konzumu, feminismu a designu. Vizuální podoba ženských témat je stejně důležitá jako historické vzpomínky, které se plynule prolínají do jejích koláží a maleb.

Bylo nebylo I - Průvodci světem výtvarného umění a podoby galerijní edukace v čase

Cyklus videí, věnujících se různým zprostředkujícím a edukačním aktivitám kolem samotného umění, zahajuje Eva Jiřička dílem, který se věnuje tzv. doprovodným programům pro děti i veřejnost. První díl cyklu sleduje vývoj od počátků těchto aktivit u nás v 60. letech a soustředí se především na samotné lektory, lektorky a jejich zkušenosti.
0:41:07