Growing Archives

umělci Shota Tsikoliya
kurátor Tereza Jindrová, Jana Pavlová
instituce Nika - malá galerie VŠUP
ůčinkující Shota Tsikoliya, Tereza Jindrová, Jana Pavlová
kamera Radim Labuda
zvuk Radim Labuda
střih Radim Labuda
interview Radim Labuda
překlad Adéla Dörnerová
kategorie Reportáže
publikováno 13. 12. 2014
jazyk Česky / English
embed link icon

Projekt Growing archives se zabývá procesem vytváření designu povrchu struktury na základě digitální archivace dat.
V první fázi je pomocí určitých počitačových algorytmů snímán prostor metra a nasledně transformován povrch struktury zavěšené v prostoru galerie.
V druhé fázi dochází k zachycení pohybu lidí prostřednictvím pohybových senzorů a kamer v části podchodu metra, v těsné blízkosti výstavní niky. Pohyb lidí je reprodukován pomocí 3D počítačového programu do struktury, jejíž vytváření je promítáno na zavěšenou strukturu.
V třetí fázi jsou informace zaznamenaného pohybu lidí převedeny 3d tiskem do reálné struktury, která vytváří další vrstvu na struktuře prostoru metra. Zdánlivě esteticky deformovaný povrch vzniká pomocí skriptu nesoucího datové informace. Jak je deformována struktura je odvislé od pozice cest lidí, intenzita deformace závisí na počtu procházejících. Výsledná struktura tak funguje jako paměťová deska. Deformovaný povrch se stává interaktivním informačním médiem. Projekt v obecnější linii odkazuje na experimentální přístup ve využití digitálních technologií při hledání nových estetických kvalit navrhování architektonických povrchů.