Hornina, nerost, minerál, kámen

Podcast Hornina, nerost, minerál, kámen sleduje vzácný minerál koltan a jeho proměnu na elektronickou součástku – tantalový kondenzátor. Koltan patří do skupiny tzv. konfliktních minerálů. Jeho těžba dnes probíhá především v Kongu a okolních státech a je spojená s válečnými konflikty, vykořisťováním, černým obchodem a dětskou prací. Vytěžená a zpracovaná ruda se ve formě extrahovaného tantalového prachu dostává do českého Lanškrouna, kde probíhá výroba kondenzátorů a čipů. Tyto součástky pak můžeme nalézt ve více než polovině elektrotechnických zařízení, se kterými denně přicházíme do kontaktu.

V třídílné podcastové sérii, připravenou umělkyní Bárou Mrázkovou, se budeme skrze rozhovory s odborníky zabývat koltanem v kontextu různých vztahů a společenských témat, jakými jsou koloniální historie a otroctví a jejich novodobé formy, pracovní podmínky při těžbě nebo ekologická zátěž, která vzniká při zpracování rudy. Nahlédneme na mechanismy, skryté za těžbou a průmyslovou výrobou elektrotechnického zboží a vzorce spotřebitelské logiky našeho společenského systému – globálního kapitalismu.

Bára Mrázková absolvovala na FAMU obor fotografie. Po škole působila v umělecké dvojici s Filipem Lábem. Ve své společné práci prozkoumávali nejen prostory východoevropského postkomunismu, ale i fotografické hranice dokumentu a fikce. Ve svých dalších projektech se zabývala informační povahou proto-digitální fotografie předcházející globální digitalizaci nejen obrazových informací. Pohybuje se mezi médii fotografie, videa a instalace. Ve své současné práci zkoumá operace a procesy skryté za produkcí a distribucí současného fotografického obrazu.

 

1. díl

Geolog Jan Loun je zaměstnán v lanškrounské firmě Kyocera AVX, která je největším světovým spotřebitelem tantalu. V rozhovoru nastiňuje téma těžby a pracovních podmínek v Kongu a popisuje metodu, kterou sám vyvinul pro ověřování původu těžené rudy z problematických oblastí v Kongu. Jedna z metod, používaných pro prokazování původu koltanu je i laserová ablace, kterou pro Louna zajišťuje geoložka Jitka Míková.

 

 

2. díl

V českém závodě Kyocera-AVX se vyrábí tantalové kondenzátory a další součástky nezbytné pro elektrotechniku, ale i další odvětví - například vojenský nebo těžební průmysl. Výrobní proces kondenzátoru a jeho použití vysvětluje technický marketingový manažer společnosti Slavomír Pala. Ředitel podniku Hynek Stejskal popisuje jeho historii, výrobní strategie a směřování firmy.

 

 

3. díl

Geologové Dobroslav Matějka a Viktor Goliáš popisují vztah svého oboru k těžbě. Otevírají téma zásoby nerostných surovin a způsobů, jakými je využíváme. Propagátor moderní spirituality Jiří Škaloud se na těžbu a přírodní zdroje dívá pohledem ezoteriky. Kameny ukazuje jako specifické nosiče informací, se kterými je možné za určitých podmínek komunikovat.

 

 
kapitalismus extraktivismus postkolonialismus digitální platformy ekologie krajina