Juliana Mrvová

umělci Juliana Mrvová
instituce Slovakia
tagy zvíře krajina umělecký výzkum
ůčinkující Juliana Mrvová
kamera Jakub Julény
zvuk Jakub Julény
střih Jakub Julény
interview Maja Štefančíková
překlad Palo Fabuš
kategorie Profily
publikováno 27. 12. 2017
jazyk Česky / English
embed link icon

Juliana Mrvová vyštudovala VŠVU v odbore maľba a iné médiá a od začiatku svojej tvorby sa profilovala najmä ako maliarka. V súčasnosti pracuje v médiu maľby a kresby, prevažne veľkých formátov, s presahmi do site-specific diel a inštalácie. Svoj prvotný záujem o fotografiu pretavila do série obrazov s témou rastlín a záhrad, ktoré boli zároveň jej dizertačnou prácou obhájenou v roku 2008.  V sérii y názvom „Zabudnuté záhrady“ skúmala vzťah technického obrazu a maľby.  Zároveň analyzovala záhradu ako krajinu vytvorenú človekom a ako miesto, kde sa ľudské prepája s prírodným. Jej záujem o vedeckú kresbu rastlín vyvrcholil sériou veľkoformátových kresieb, ktoré sú kombináciou cestopisu, denníku a mentálnej mapy. Mnohé z nich vznikali počas rezidenčných pobytov v zahraničí a niektoré boli realizované aj priamo v krajine, ako veľkoformátová kresba na plátne v exteriéri obce Dúbravica. Každá kresba rozpráva príbeh daného miesta a analyzuje autorkin vzťah k nemu na základe mikropríbehov ľudí, zvierat a rastlín, ktoré tam stretla. Ku kresbám vznikali viaceré textové záznamy písané počas rezidencií v Litovskej Nide, Francúzskom Marnay sur Seine, Talianskom Apricale či Španielskej Chelve. Akvarely a skice sprevádzajú všetky posledné autorkine cesty po Ázii či Európe a vytvára z nich neskôr kresbové inštalácie.

www.julianamrvova.com

související s
Juliana Mrvová

Finalisté CJCH 2017