Lukáš Parolek - Kudla Press

umělci Lukáš Parolek
instituce _Neurčené město
tagy kresba DIY komiks
ůčinkující Lukáš Parolek
kamera Radim Labuda
zvuk Radim Labuda
střih Radim Labuda
interview Radim Labuda
kategorie Profily
publikováno 26. 12. 2015
jazyk Česky / English
embed link icon

Risograf je málo rozšířený, vysokorychlostní digitální tiskařský systém, jež začala vyrábět japonská společnost Riso Kagaku Corporation v roce 1986. Technologie je ideální pro střední náklady tisku. Je levnější a rychlejší než fotokopírování od nákladu nad dvacet výtisků a pod deset tisíc výtisků, kde je už ekonomicky výhodnější užití komerčního ofsetového tisku. Originál se skenuje ze skla přístroje a naskenovaný obraz se vypaluje do matrice (master), navinující se na rotační válec. Skrz vynechané plochy v matrici, které jsou v originálu černé, se barva protiskuje na papír, čímž je technologie podobná sítotisku nebo miemografii.
Původně byl risograf určen k rychlému množení užitných tiskovin, získal si ale po celém světě příznivce mezi nízkonákladovými tiskaři pro levnost, rychlost a zajímavou kvalitu tisku. Tiskne v přímých barevných tónech a je možné dělat barevné soutisky. Stal se také oblíbenou tiskařskou technikou pro autorské tisky a plakáty. Risograf zaznamenal v nultých letech nového století velký nárůst oblíbenosti v západní Evropě na scéně vydávaní zinů – nízkonákladových DIY časopisů.
A právě risografie je hlavní technikou, kterou používá ve své práci Lukáš Parolek, absolvent ateliéru ilustrace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pod značkou Kudla Press (nebo také Kudla Werkstatt) vytváří vlastní autorské publikace i publikace ve spolupráci na různých úrovních, jež se mnohdy ukazuje pro podobu finálního tiskového díla jako klíčová. Někdy navrhuje podobu knihy nebo sešitu, skladbu listů, vazbu, jindy dostane jenom pár kreseb a textový soubor. Často také spolupracuje s grafickými designéry. Doplňuje risografový tisk o další technologie, zejména ruční sítotisk, do vazby vkládá různé typy papíru, nebo tisky jinými technologiemi. Jeho práce se vyznačuje jednoduchostí a precizním zpracováním. Lukáš Parolek představuje zvláštní místo mezi různými světy – mezi uměním a řemeslem, ilustrací a konceptuálním uměním, DIY zinovou scénou a oficiální knižní kulturou. Spolupracuje s autory komiksů, grafickými designéry a ilustrátory. Mezi umělci, se kterými spolupracuje, najdeme především kolegy z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, jako např. Juliána Chomová, Martin Prudil, David Krňanský nebo Martin Lukáč, mezi další patří třeba Pavla Malinová, Tomáš Roubal nebo Eva Jaroňová. Tiskne také pozvánky, plakáty a katalogy pro galerie a jiné instituce (galerii Etc., galerii Ferdinanda Baumanna, Berlinskej model, Nevan Contempo nebo Centrum pro současné umění Futura). Podílel se již na několika publikacích, jež získaly ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha roku.
Zatímco značka Kudla Press označuje publikace, jejichž vznik Lukáš Parolek inicioval a podílel se na nich autorsky, pod značkou Kudla Werkstatt označuje širší rozsah tiskařských aktivit.

http://kudlapress.tumblr.com
  http://kudlawerkstatt.tumblr.com

Radim Labuda

související s
Lukáš Parolek - Kudla Press

Charakter 5