Magda Stanová

umělci Magda Stanová
instituce Prague
tagy kresba umělecký výzkum
ůčinkující Magda Stanová
kamera Eva Jiřička
zvuk Eva Jiřička
střih Eva Jiřička
interview Eva Jiřička
překlad Palo Fabuš
kategorie Profily
publikováno 22. 9. 2017
jazyk Česky / English
embed link icon

Štúdium fotografie na bratislavskej VŠVU bolo pre Magdu Stanovú len východiskovým bodom k ďalším štúdiám iných umeleckých odborov na viacerých prestížnych univerzitách (v Zürichu, San Franciscu, Benátkach, Prahe).
S médiom fotografie sa de facto rozlúčila a vysporiadala zároveň prvou zo svojich magisterských prác V tieni fotografie. Podobnú kombináciu prostých kresieb a ručne vpísaných slovných vyjadrení využila aj pri knihe s už trochu odstrašujúcejším názvom Algoritmy v umení, ktorou však veľmi prístupnou formou a hladko vplávala do ešte hlbších kunsthistorických vôd. Tento hybridný útvar knihy umenovedných esejí s kresbičkami či dokonca komiksovými stripmi pripomína detskú investigatívu – autorka sa pýta a hľadá odpovede na samé podstatné otázky. Dôslednosť reťaziacich sa prečo dáva vzniknúť komplexnejším, sústredeným, dlhšie sa rodiacim dielam. Tvoriť v prípade Magdy Stanovej znamená najmä myslieť a keďže pred diváka predkladá až svoje utriedené myšlienky, ktoré sa vyznačujú originálnym a uceleným uhlom pohľadu, neobťažuje nadprodukciou.

Jana Ondiková

související s
Magda Stanová

Charakter 5