Martin Piaček

umělci Martin Piaček
instituce Bratislava
tagy Anglické titulky portrét dějiny
ůčinkující Gašpar Piaček, Martin Piaček
kamera Jana Kapelová
zvuk Jana Kapelová
střih Jana Kapelová
interview Jana Kapelová
překlad Eva Maršíková
kategorie Profily
publikováno 4. 4. 2012
jazyk Česky / English
embed

Tvorba Martina Piačeka (1972) sa od roku 2006 tematicky zameriava prevažne na osobnú identitu z národno-historického aspektu, geneticky náhodnú príslušnosť k slovenskej národnej a štátnej identite, ako i z toho vyplývajúcu nesamozrejmú kultúrnu identitu. Piaček venuje osobitý záujem kritickým miestam “vlastnej” národnej histórie. Diela sa vyznačujú nedôverou k oficiálnym dejinám, ich lineárnej kauzálnosti a účelovej mytologizácii. Potrebou vyrovnania sa s danou predetermináciou i zvedavosťou spojenou s osobným výskumom.

související s
Martin Piaček

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Absence ve Videoarchivu 1 (kolekce VVP AVU) - Neoliberální stachanovci

Pro první díl pořadu pozvala Artyčok.TV socioložku, vysokoškolskou pedagožku a mediální teoretičku Irenu Reifovou. Ta nabídla z perspektivy svého výzkumného zaměření pohled na vztah audiovizuální umělecké produkce a sociální kritiky převládajících mocenských poměrů ve společnosti.
0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:16:13

Vidíš, tedy jsem Lucie Svobodová

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl. Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28