Martin Piaček

umělci Martin Piaček
místo Bratislava
tagy Anglické titulky dějiny portrét
ůčinkující Gašpar Piaček, Martin Piaček
kamera Jana Kapelová
zvuk Jana Kapelová
střih Jana Kapelová
interview Jana Kapelová
překlad Eva Maršíková
kategorie Profily
publikováno 4. 4. 2012
jazyk Česky / English
embed link icon

Tvorba Martina Piačeka (1972) sa od roku 2006 tematicky zameriava prevažne na osobnú identitu z národno-historického aspektu, geneticky náhodnú príslušnosť k slovenskej národnej a štátnej identite, ako i z toho vyplývajúcu nesamozrejmú kultúrnu identitu. Piaček venuje osobitý záujem kritickým miestam “vlastnej” národnej histórie. Diela sa vyznačujú nedôverou k oficiálnym dejinám, ich lineárnej kauzálnosti a účelovej mytologizácii. Potrebou vyrovnania sa s danou predetermináciou i zvedavosťou spojenou s osobným výskumom.

související s
Martin Piaček

Absence ve videoarchivu 3 (kolekce VVP AVU) - Paměť, migrace a nacionalismus

Výzkum ve filmovém archivu vynesl na světlo videa, která se kriticky zabývají kategorií národní identity a prázdnými místy v národní paměti. V umělecké dekonstrukci národních symbolů, míst paměti a stereotypů se dají dobře odhalit tyto nacionalismy a rasismy, které jsou těmto prázdným místum dlužni. Tyto filmy tak přispívají k vyplňování těchto prázdných míst.

Are//Athens//Partahhiana

Artyčok.tv in collaboration with Are is bringing a selection of lectures and presentations from the field of contemporary art scene in Greece.

2000 slov dnes

Jakou roli hráli vědci a vědkyně v politických a společenských transformačních procesech v minulosti a jakou hrají dnes? Slouží dnes vědecké instituce k reflexi společensko-politických změn? Nechává akademický provoz zaměřený na efektivitu a kvantitu produkce dostatek prostoru pro společenskou kritičnost vědců a vědkyň? A jaké frustrace práce ve vědecké instituci generuje?

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Bylo nebylo I - Průvodci světem výtvarného umění a podoby galerijní edukace v čase

Cyklus videí, věnujících se různým zprostředkujícím a edukačním aktivitám kolem samotného umění, zahajuje Eva Jiřička dílem, který se věnuje tzv. doprovodným programům pro děti i veřejnost. První díl cyklu sleduje vývoj od počátků těchto aktivit u nás v 60. letech a soustředí se především na samotné lektory, lektorky a jejich zkušenosti.