Od stranické podpory umění k umělcům na podpoře: Jak se proměnila státní podpora činnosti výtvarných umělců po roce 1989?

V létě 1989 artikuloval dramatik a disident Václav Havel požadavky opozice v petici, kterou podepsalo přes čtyřicet tisíc lidí. Signatáři v ní (mimo jiné) žádali vládu o dekriminalizaci nezávislých iniciativ a ukončení cenzury sdělovacích prostředků a kulturní činnosti. Jen o rok později se Václav Havel stal demokraticky zvoleným prezidentem a došlo k ukončení státního dozoru kulturou. Již v lednu 1990 zanikl Svaz českých výtvarných umělců a byl schválen zákon, který legalizoval zakládání nezávislých spolků, svazů, klubů a hnutí.

Euforie z nově nabyté tvůrčí svobody však záhy narazila na limity financování kultury v rodící se tržní společnosti, a v průběhu uplynulých třiceti let ji pomalu vystřídalo roztrpčení nad prekarizovanými podmínkami umělecké práce a produkce. Diskuze se proto zaměřila na otázku, jaké strategie podpory výtvarného umění, které se vymyká principům konzumní kultury, byly a mohly být zavedeny v nově se formující tržní společnosti? Slovinská teoretička Vesna Čopič ve svém příspěvku srovnává vývoj kulturní politiky ve státech bývalého Východní bloku s ohledem na zánik či zachování socialistických struktur podpory umění. Odbornice na kulturní politiku Eva Žáková a kurátorka OFF-Biennale Budapest Hajnalka Somogyi se pak podrobněji zaměřuje na vývoj kulturní politiky ve vztahu k podpoře výtvarného umění v České republice a v Maďarsku. V závěrečné diskusi pak Anežka Bartlová s přednášejícími debatuje o konkrétních opatřeních v rámci státní kulturní politiky, jež mohou v současnosti přispět ke zlepšení sociálního postavení výtvarných umělců a umělkyň.

Diskusní fórum festivalu fotograf #9 se odehrálo 18.10. 2019 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

 

VESNA ČOPIČ - FROM ARTISTS TO CULTURAL ENTREPRENEURS: NEOLIBERALISM INSTEAD OF DEMOCRATISATION?

The presentation outlines the results of the transfer of power from the state as the supporter of art(ists) in the socialist era to the new competitive market dominated era. According to these results the challenges which are relevant for our future will be addressed. But what a future? The one when culture and arts are still a public good, or the future when culture and arts are only a commodity as any other? The status of artists is a litmus paper to test the answer.

HAJNALKA SOMOGYI - OLD HABITS DIE HARD

Looking back to the funding (and control) mechanisms of post-Stalinist socialism in Hungary with the help of Miklós Haraszti’s 1980 samizdat book ’The Velvet Prison’, the presentation will briefly look into how our present government controls art funding, following old patterns and employing mechanisms still deeply ingrained in public unconsciousness, even among radically different political, economical and infotechnological conditions, with surprising success.

EVA ŽÁKOVÁ - VÝTVARNÉ UMĚNÍ Z PERSPEKTIVY KULTURNÍ POLITIKY ČR

Příspěvek bude věnován poznatkům ze studií a analýz, které byly zpracovány v rámci IDU v posledních 10 letech. Připomene skutečnost, že se v 90. letech 20. století česká výtvarná scéna, její provoz a trh s uměním nastavoval od nuly. Zaměří se na následující vývoj a především současné postavení a specifikům výtvarného umění  v rámci ostatních oborů. Pokusí se odpovědět především na otázku: Jaké jsou současné potřeby výtvarné scény v ČR a jak je lze prosadit?

DISKUSE - OD STRANICKÉ PODPORY UMĚNÍ K UMĚLCŮM NA PODPOŘE: JAK SE PROMĚNILA STÁTNÍ PODPORA ČINNOSTI VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PO ROCE 1989?

postsocialismus umělecké instituce V angličtině socialismus financování umění kulturní politika práce kapitalismus