OMG!!!

místo Ostrava
tagy financování umění kauza kulturní politika umělecké instituce
režie Janek Rous
ůčinkující Jan Keller, Marek Pokorný, Ilona Rozehnalová, Jiří Surůvka, Jan Světlík, Andrea Vojkovská
kamera Jiří Havlíček, Janek Rous, Giulio Zannol
zvuk Johana Švarcová
střih Janek Rous
překlad Palo Fabuš
playlisty kritický seriál
kategorie Pořady
publikováno 28. 12. 2014
jazyk Česky / English
embed link icon

Nový díl kritického seriálu vychází z vleklé kauzy okolo vzniku ostravské městské galerie. Zdánlivě lokální spor o "správnou" podobu jedné instituce ovšem představuje daleko zajímavější rámec dění, který je veskrze symptomatický pro mnoho nejasných a podivných pohybů na české umělecké scéně a celém poli kulturní politiky vůbec. Ostrava se, zejména v poslední dekádě pokouší proměnit v hi-tech vědecké a technologické centrum se silnou vzdělávací a kulturní politikou, ovšem možná už samotný neúspěch při kandidatuře na Evropské Hlavní Město Kultury 2015 vypovídá o nutnosti uchopení (chápání) a realizace tohoto přerodu jinak.


Studie případu OMG je zmenšeným modelem celorepublikové problematiky (nejen) kulturní politiky současnosti a ukazuje, kam až je třeba upírat pozornost, aby bylo vůbec možné se na tomto poli smysluplně pohybovat a konat. Zároveň zkoumá pestrou a různorodou pavučinu zájmových skupin, které se v této oblasti chtějí realizovat či se alespoň podílet na jednotlivých rozhodnutích.
OMG je ovšem i určitou (ač ještě ne zcela potvrzenou) nadějí, že přísným a vytrvalým kritickým dohledem nad formováním veřejné instituce (institucí veřejného zájmu) lze i zvnějšku rozhodovacího aparátu dosáhnout přesvědčivých výsledků a měnit leckterá chybná či skandální rozhodnutí i po jejich přijetí.

související s
OMG!!!

01:44:44

Budování památníku na místě bývalého koncentračního tábora v Letech

V diskuzi se hosté věnovali úpravě místa bývalého koncentračního tábora v nový památník. Co, jakým způsobem a pro koho by měl památník připomínat? Jak budovat památník v situaci, kdy se na různých rovinách stále vede spor o výklad daného místa a jeho role v kolektivní paměti? Jaké funkce – umělecká, vzdělávací, vzpomínková apod. – by památník měl plnit?

Pišvejc - Framed

Zatímco Marina Abramovič i nadále bude těžit ze své pozice burzovního hráče, který správně investoval svůj vlastní krví vydřený kapitál do výnosné megakorporace jmenující se Art World, Václav Pišvejc naopak ve svém boji za uznání navždy zůstane především sisyfovským mýtem a otazníkem visícím nad normalitou i normalizací dnešní kultury.

Mariana Serranová

Pokud bychom chtěli charakterizovat kurátorskou činnost Serranové v posledních několika letech, ekologický obrat by byl i zde padnoucím pojmem: v roce 2016 dohlédla na realizaci celé řady projektů spojených s tímto tématem, když měla ve své gesci dramaturgii ročníku Fotograf Festivalu s názvem Cultura / Natura a v roce 2018 měla na starost organizaci a kurátorování uměleckého a vodního festivalu Akvapark, propojujícím nepostradatelný živel s performativním uměním.
02:23:06

Kam kráčí Národní galerie?

Debatu Kam kráčí Národní galerie? uspořádal Spolek Skutek jako profesní debatu nad vlekoucí se institucionální krizí našeho největšího muzea umění a postavením současného umění v něm.

Charakter 5