On Trials, a Manual on a Collective

přístupnost en audio
umělci Jasmina Metwaly
místo Centrum pro současné umění Praha
tagy aktivismus politika umělecký výzkum
ůčinkující Jasmina Metwaly
kamera Veronika Švecová
zvuk Veronika Švecová
střih Veronika Švecová
organizátor galerie etc.
kategorie Artist Talks
publikováno 6. 12. 2022
délka 01:03:02
jazyk Česky / English
embed link icon

Jak mluvíme o zákonu? Uzákonění práva je sociální konstrukt, který vzniká před zákonem samotným a po jeho fikci. Jako socializované přízraky registrují naše kolektivní mysli navzájem své kódy, a to prostřednictvím metodických vzorců sebepovyšování lidí. Prostřednictvím těchto, na opakování se vztahujících ztvárnění zapamatovaných kódů, kolektivně sdílíme chování podobné právu.

Umělkyně Jasmina Metwaly ve své prezentaci četla a sdílela obrazy z kolektivního výzkumu teatrálnosti práva.

Jasmina Metwaly (EG/PL) je vizuální umělkyně a filmařka žijící v Berlíně. Během arabského jara v Egyptě, které v únoru 2011 svrhlo prezidenta Husního Mubaraka, byla Metwaly zakládající členkou mediálního kolektivu Mosireen, který shromaždoval během nepokojů videonáhravky revoluce a podporoval občanský žurnalismus v místech, o kterých neinformovala žádná zpravodajská média. Je také spoluzakladatelkou Archivu odporu 858, v kterém zveřejnili posbírané video-materiály. Spolupracovala s filmařem Philipem Rizkem na podpoře videoaktivismu a „dokumentových nepokojů“.

související s
On Trials, a Manual on a Collective

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.
0:52:52

Architektura soužití: VinziRast-mittendrin

Potkali se v zimě roku 2009 při studentských nepokojích, kdy prostory obsazené univerzitní budovy poskytly útočiště jak protestujícím studentům, tak lidem bez domova. Nutný dialog a vyjednávání, které mezi nocležníky a demonstranty vykrystalizovaly, vedly k jednoduchému objevu: Lidé bez domova a studenti mohou na svých cílech pracovat spolu.

Modern Genealogy

Kader Attia se zabývá koloniální a postkoloniální minulostí, citlivě odkrývá komplikované a „nevyvážené“ vztahy mezi západním a ne-západním světem a zkoumá jejich vzájemnou kulturní, politickou, společenskou a technologickou výměnu. Dlouhodobě se ve své tvorbě vrací k architektuře, zejména k prostředí, které architektura vytváří, společně s jejím prostorovým a politickým rozměrem.

Architektura soužití

Cyklus se zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě.

De-platformizace, etika a alternativy sociálních médií

Jaké jsou proveditelné strategie a etické přístupy proti totalitě platforem a korporátně vlastněných sociálních médií, které umožnují vznikání alternativních způsobů našeho společenského života?
Známe a opakovaně analyzujeme mnoho problémů s komerčními sociálními médii a digitální pracovní silou, ale málo pozornosti je věnováno snahám o vytváření alternativ, jako jsou komunitně provozovaná sociální média a další formy de-platformizace.