Past, Present, Past

umělci Adam Šakový, Katarína Poliačiková, Jaroslav Kyša, Peter Barényi, Jarmila Mitríková, Štefan Papčo, Boris Sirka, Dávid Demjanovič, András Cséfalvay, Adam Novota, Peter Cibák
kurátor Michal Stolárik
instituce Karlin Studios
ůčinkující Michal Stolárik
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
interview Giulio Zannol
kategorie Reportáže
publikováno 12. 10. 2015
jazyk Česky / English
embed

Minulosť je všetko dianie, ktoré sa uskutočnilo a nachádza sa na pomyselnej časovej priamke vždy pred prítomnosťou. Bez minulosti by neexistovala súčasnosť a bez súčasnosti by nebola minulosť. Je daná a nie je ju možné zmeniť. Aj preto sa k nej ľudia vracajú – s pocitom nostalgie, smútku či radosti. Tú nepodstatnú či menej príjemnú vymedzujú zo svojich spomienok, aby si mohli vychutnať kúzlo prítomnosti, a tej významnej by dopriali miesto na piedestáli večnosti.