Problem is Here

Svět bez komplikací se zatím nepodařilo spustit. Nové výsledky výzkumu dávají zapravdu odpůrcům pokusů o optimalizaci reality. 

Zjistilo se totiž, že bezproblémový svět nelze na uspokojivý časový úsek nastolit ani v laboratorním prostředí. Konflikt na sebe bere různé převleky a vyskytuje se v různých formách. Eskaluje do přepjetí emočního i materiálového rázu a určuje rytmus života. Stimuluje i unavuje.

Svět doslova pulsuje komplikacemi a problémy. Média lační po dramatech a pak nás bombardují konstantním návalem těch nejhrůznějších událostí z celé planety. Nikdo nemá emoční kapacitu takový kobercový nálet emocí přežít. Proto si budujeme štít netečnosti umožňující soustředit se na vlastní problém, který často vyživuje celý náš život. Nemůžeme už bez něho být, ospravedlňuje naše životní postoje, paměťové buňky našeho těla ho milují. Stále dokola používáme stejné vzorce k žití, a tam někde mezi nimi se rodí problém a klube se na svět.

Výstava Problem is here je lakonické upozornění na to, že nejdůležitější problémy jsou právě ty, které ovlivňují svět přímo kolem nás a které jsme schopni řešit. Umělecká díla na této výstavě se snaží poukázat na nejrůznější komplikace, zádrhely a nesnáze artikulované jazykem současného umění.