Rozhovory o zvuku 12 - Tomáš Vaněk

umělci Tomáš Vaněk
instituce _Neurčené město
tagy Anglické titulky postkoncept k poslechu zvuk
ůčinkující Tomáš Vaněk
zvuk Johana Švarcová
střih Johana Švarcová
interview Johana Švarcová
překlad Zuzana Frantíková
playlisty Rozhovory o zvuku
kategorie Profily
publikováno 13. 10. 2014
jazyk Česky / English
embed link icon

Tomáš Vaněk patří ke generaci, která na českou výtvarnou scénu nastoupila v polovině 90. let. Jeho tvorbu bychom mohli charakterizovat jako zkoumání prostoru „mezi“ – mezi realitou a fikcí, mezi umělcem a divákem, mezi tvůrčím a rutinním přístupem, mezi soukromým a veřejným, mezi percepcí a vědomím – anebo taky mezi předmětem a jeho stínem. Tomáš Vaněk je nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2001.

Ve třináctidílném cyklu audio-rozhovorů, které vznikaly během podzimu 2013, hovoří Johana Švarcová s výtvarnými umělci, kteří ve své tvorbě různým způsobem využívají “nevizuální prvek” – zvuk.  Pro některé z oslovených umělců je právě práce se zvukem, sound art, vývoj nástrojů (hardware i software), radio art nebo zvuková instalace hlavní oblastí zájmu. Jiní naopak nakládají se zvukem nebo zvukovou stopou (například u videa) funkčně a po svém.

související s
Rozhovory o zvuku 12 - Tomáš Vaněk

0:30:42
0:16:13
0:29:28