VŠUP: Ateliér fotografie

umělci Aleksandra Vajd, Hynek Alt
instituce VŠUP/UMPRUM
tagy Anglické titulky umělecké vzdělávání fotografie
ůčinkující Aleksandra Vajd, Johana Pošová, Hynek Alt
kamera Eva Jiřička
zvuk Eva Jiřička
střih Eva Jiřička
interview Eva Jiřička
překlad Eva Maršíková
kategorie Profily
publikováno 6. 6. 2012
jazyk Česky / English
embed link icon

V rámci Ateliéru fotografie VŠUP v Praze se snažíme tekutou beztvarou povahu fotografie vnímat jako její podstatu. Vycházíme z přesvědčení, že vědomí stálého proměňování je nutné neustále oživovat a záměrně s ním pracovat. Od studentů očekáváme konceptuální uvažování, které stojí v protipólu k čistě intutivní práci, neústí však nutně v (post)konceptuální dílo. Je procesem, který nutí studenty k permanentní analýze vlastních postupů a záměrů, přirozeně vede k uvědomování si kontinuity umělecké praxe, kontextu a prostředí, ve kterém se studenti budou pohybovat, stejně jako historii vlastního oboru.

související s
VŠUP: Ateliér fotografie

0:30:42
0:16:13
0:29:28