Situace 68

umělci Mira Gáberová, Artur Magrot, Alessandra Svatek, Lenka Sýkorová
místo Galerie Pavilon
ůčinkující Artur Magrot, Jan Pfeiffer, Lenka Sýkorová
kamera Milan Mazúr
zvuk Milan Mazúr
střih Milan Mazúr
interview Milan Mazúr
překlad Kateřina Prokešová
kategorie Reportáže
publikováno 17. 7. 2017
jazyk Česky / English
embed link icon

Czech Action Galleries je projekt mapující nezávisle galerie vedené umělci. Výstavní projekt pro Pavilon je kurátorskou intervencí, vedenou nezávislou kurátorkou Lenkou Sykorovou a umělci-kurátory Mirou Gáberovou z Galerie Chladnička a Arturem Magrotem a Alessandrou Svatek z Ukradené galerie.

Projekt Czech Action Galleries mapuje fenomén umělců-kurátorů po roce 1990 v České republice, a to již od roku 2008. Výběr je zacílen na galerie vedené umělci a na představení nových i již zaniklých galerií. Na začátku výzkumu byly položeny tři základní otázky: Jaká je role kurátora současného vizuálního umění v České republice po roce 1990? Proč je mnoho českých nezávislých galerií po roce 2000 vedeno mladými umělci-kurátory? A kdo je umělec-kurátor? Shromážděný materiál byl shrnut do odborné knihy Konečně spolu vydané v roce 2011 a částečně je publikovaný i na webové stránce actiongalleries.info, která je pravidelně aktualizována.

Cílem nové publikace “NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase” je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátor s důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury.

Současný výzkum po vydání odborné publikace Konečně spolu se soustředil na sledované období 2010–2016, kdy se vzedmula vlna zakládání nezávislých galerií vedených umělci-kurátory. Záměr byl rozšířen o další otázky: Lze vysledovat přímou úměru mezi umělci-kurátory a jejich následným tvůrčím rozvojem? Kolik je mezi etablovanými umělci na české vizuální scéně umělců-kurátorů nebo těch, co vystavovali v jejich nezávislých galeriích? Jak se nezávislé galerie zapisují do nedávné historie současného českého vizuálního umění? Jak je formují? Jak dokumentují svou činnost umělci-kurátoři? V neposlední řadě vyvstává důležitá otázka současného výzkumu: Je stále aktuální zakládat další nezávislé galerie vedené umělci, nebo je tato forma již vyčerpaná? Nelze zachytit všechny galerie, které jsou charakterizovány rychlým vznikem, zánikem a komunitním charakterem, a proto zřejmě některé unikly. Je kladen důraz na vyhledávání nejmarkantnějších počinů umělců-kurátorů.

http://www.actiongalleries.info