Stargate

umělci Markéta Jáchimová
instituce The Solution
ůčinkující Markéta Jáchimová, Mark Divo
kamera Radim Labuda
zvuk Radim Labuda
střih Radim Labuda
interview Radim Labuda
překlad Zuzana Rousová
kategorie Reportáže
publikováno 20. 1. 2015
jazyk Česky / English
embed link icon

Religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah ktranscendentní zkušenostiči transcendentním představám.
Každé náboženství má společnérituály nebobohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitoumorálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k osobnímuBohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu.

Na návsi máme kostel. Navštěvujeme jej pouze při Vánoční mši nebo cestou pro betlémské světlo o svátcích. Rituály, které se opakují, jsou příjemně společenské, spjaté s vírou kterou nemám. Vnímám pouze prostředí kostela. Vnímám jeho atmosféru. Vnímám jeho centrálně organizovaný prostor – soch, obrazů a dekorací, barev. Vizuální zalíbení. Nápodoba tvarosloví gotických a barokních interiérů převedeny do soch obrazů v instalaci v galerii. Dívání se skrz dveře kostela klíčovou dírkou. Přes malý průzor vnímám kompozici, tvary, materiály a barvy interiéru. Významu však nerozumím přetvářím si je a vykládám dle svého svědomí.

“Stargate” je víceznačným pojmem, označujícím myšlený přestup a mezník mezi námi chápanou realitou a nepředstavitelností stavu po smrti. Přesvědčení, že něco jeskutečné či pravdivé. A naopak. Překonávání časoprostoru, které nám kupříkladu nabízí film ,,Stargate“ – portál. Přesun ducha a těla do cizích neprobádaných končin v budoucnosti i minulosti. Objekty bez sdělení, s podobou historizujících slohů.

Markéta Jáchimová