Y: PROTEST

přístupnost (cc) cz en
umělci Miriama Kardošová, Denisa Langrová, Jan Matýsek, Masja Nødtvedt, Sara Pinheiro, Lykourgos Porfyris, Ivana Rumanová, Maja Vusilović
kurátor Anna Chrtková, Petr Dlouhý
místo Divadlo X10
ůčinkující Anna Chrtková, Petr Dlouhý
kamera Jiří Žák
zvuk Jiří Žák
střih Jiří Žák
interview Jiří Žák
kategorie Reportáže
publikováno 12. 4. 2023
délka 0:09:17
jazyk Česky
embed link icon

Hledáme nový název pro společenskou událost a nacházíme ji ve slově protest. Protest může být formou zviditelnění vztahů na (kulturní, umělecké) scéně. Protest je otevřená forma, která do sebe může přijmout kohokoli. Událost protestu pomáhá hledat vzájemnou součinnost i dialog a zároveň jasně deklaruje konkrétní zájem a vytváří tak bezpečné místo vlastního ukotvení.

Společně s devíti lidmi, kteří se ve své praxi věnují umění, otevíráme prostory Divadla X10 na 24 hodin bez přestávky. Protestem se vzdáváme snahy objektivizovat skutečnost, odhalujeme se jako konkrétní aktéři na (kulturní / společenské / umělecké..) scéně.

V události Y: Protest chceme spíše upevňovat své pozice než vířit stojaté vody.

Nechceme rezignovat na spoluutváření kulturního prostoru. Vědomě opouštíme produktově orientovanou mentalitu umělecké ekonomie a prostestem vysíláme signál – chceme uvažovat o tom, co jsme jako dočasná komunita Y Events a s čím můžeme přispět do českých kulturních hegemonií. Takto upevněné pozice pak nemají být nedobytné, ale jsou nutně pevné ve svých vztazích a propojeních.