Reportáže

Nadácia Centrum súčasného umenia vyhlásila v apríli 18.ročník prestížneho ocenenia slovenského vizuálneho umelca/umelkyne do 35 rokov Cena Oskára Čepana 2013. Medzinárodná odborná komisia rozhodla o štyroch finalistoch súťaže, ktorými sú: Radovan Čerevka (1980), Erik Sikora (1986), Martin Vongrej (1986), Zuzana Žabková (1987).
Cena je udeľovaná za pozoruhodný umelecký prejav, osobitý vizuálny jazyk, svojskú výpoveď a relevantný odkaz v kontexte súčasného slovenského umenia. Zámerom súťaže je podpora kvalitných mladých umelcov v ich tvorivom vývoji, s tým spojená dynamizácia súčasnej slovenskej výtvarnej scény, ako aj prezentácia umenia mladých tvorcov nielen na domácej, ale aj zahraničnej pôde.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)