Profily

„V mojej aktuálnej tvorbe sa snažím rozpracovávať tému neustálej potreby a (paradoxne nefunkčnej?) snahy človeka o zachovávanie pamäte a jej významu prostredníctvom rôznych monumentov. Ako naznačuje Robert Musil vo svojej eseji ‚Monuments‘ z roku 1927 – stálosť a trvalosť monumentu nie je nutným a ideálnym riešením problému zabúdania. Trvalosť môže viesť ku ‚kalcifikácii pamäti‘, a tak sa stať práve prvým krokom k zabúdaniu. Monumenty sú miesta, ktoré nám svojou formou, veľkoleposťou a spracovaním, predpisujú čas na zamyslenie. Vo svojich objektoch, fotografiách a intervenciách sa snažím o inú formu výkladu pojmu monument – nestabilnú, mnohoznačnú, prinášajúcu nové asociácie. Tak vytváram ‚nestabilné objekty – modely monumentov‘, ktorých fyzickú formu napokon určujú  len fyzikálne zákony, ako magnetizmus alebo rôzne elektrické mechanizmy.“Jaroslav Kyša je absolvent Ateliéru slobodnej kreativity 3D pod vedením prof. Juraja Bartusza, akad. soch., na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Spolu s ďalšimi absolventmi a študentmi Katedry výtvarných umení a intermédií FUTU v Košiciach spoluzaložil občianske združenie Make Up Collective a je tiež zakladateľom a aktívnym členom londýnskej umeleckej platformy Mor ho! collective. Od roku 2012 žije a pracuje v Londýne.

http://jaroslavkysa.com/

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)