Půda, Hlína, Zem

Vztah člověka a půdy je odvěkým hybatelem organizace společenského, kulturního i duchovního života. Půda neodmyslitelně souvisí s našimi základními potřebami, je zdrojem obživy, bezpečným domovem a prostorem splynutí s koloběhem přírody. Přesto jsme tento vztah dovedli do situace neporozumění a krize, která se promítá do všech sfér našeho spolubytí.

PRAVDA PROTI LÁSCE: UMPRUM

Název „Pravda proti lásce vyznačuje záměr nahlédnout průběh studentských stávek na vybraných vysokých uměleckých školách na konci roku 1989 z ne zcela zažité perspektivy. Cílem výzkumu je přiblížit význačnost dění na daných institucích v širším rámci celostátní studentské stávky jakožto výrazného momentu takzvané sametové revoluce.

NOZ: Luhovaný Vincent

Magdalena Petráková vede a organizuje festival Luhovaný Vincent v Luhačovicích. Se svým týmem, který se postupně rozrůstá a profesionalizuje, jej připravuje osm let. V rozhovoru Barbora Ševčíková hledá jejich vnitřní motivaci a sleduji změny, které přinášejí různé způsoby financování včetně mezinárodních grantů.

NOZ: Soukromá muzea, Petr Schejbal a Tesla Přelouč

Další část NOZ přibližuje, proč si někteří lidé zakládají vlastní muzea a v čem vidí jejich roli. Jak vypadají plány na fungování soukromého muzea a jak se toto muzeum liší od těch, která jsou financována z veřejných zdrojů? V čem je tento koncept instituce osvobozující a v čem může být naopak omezující?

Nový feminismus: Sex, nemoc a videopáska

Sex, nemoc a videopáska“ je pocta videu jako médiu, které umožnilo ženám poprvé tvořit a prolamovat pravidla sebezobrazení, místo toho, aby jen reprodukovaly obrazy, které jim byly předávány. Podobně jako se Vanalyne Greenová zapojila do práce s videem, umělkyně a autorky, které přispěly k tomuto projektu, dekonstruují a nanovo budují svou uměleckou praxi tak, aby odpověděly na výzvy a možnosti dnešní technologicky mediované společnosti.

Nový feminismus: Některé ženy, jiné ženy a všichni ti zahořklí pivaři

Vycházeje z toho, jak se pod vlivem globálního kapitalismu mění práce a jakou roli hraje ženské dělnictvo, osvojuje si film „Některé ženy, jiné ženy a všichni ti zahořklí pivaři“ (2014, Rehana Zaman) kontroverzním a provokativním způsobem konvence britské telenovely, které prokládá dokumentárním záznamem setkání migrujících žen ve Velké Británii v nezávislé organizaci Justice for Domestic Workers (Spravedlnost pro pracující v domácnostech) v Leedsu.

avi

Možnost, pro kterou jsem se nakonec rozhodl, byla využít své momentální pozice učitele a představit výběr prací studentů z našeho ateliéru, který se dokonce Video jmenuje. Doufám, že vybrané filmy nenesou nejmenší známky mého vlivu a chtěl bych, aby tomu tak u prací mých studentů zůstalo i nadále.
1
2