31 nebo 42

Výstava ateliéru Malba 2 Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy, které se účastní všichni, kdo se na práci tohoto ateliéru v současné době podílejí, včetně pedagogů. Jedná se o „sochařskou“ výstavu malířského ateliéru. Veškeré artefakty se budou nacházet v prostoru, ať už na zemi nebo na soklech, stěny zůstanou prázdné. Nijak jsme se předem nedomlouvali, co kdo bude prezentovat, je to na rozhodnutí každého z účastníků. Naším úkolem pak bude během samotné instalace vše nějakým způsobem propojit a sladit tak, aby v prostoru vznikl jakýsi organický celek, a nikoli jen přehlídka jednotlivých prací.

Jiří Kovanda