Cena Oskára Čepana 2014 - Matěj Smetana

umělci Matěj Smetana
instituce _Neurčené město
tagy Anglické titulky animace
ůčinkující Matěj Smetana
kamera Jakub Julény
zvuk Jakub Julény
střih Jakub Julény
interview Tomáš Džadoň
překlad Palo Fabuš
kategorie Profily
publikováno 14. 10. 2014
jazyk Česky / English
embed

„Vyjadřuji se různými médii, především objekty, instalací a animací. Do mých prací se často promítají úvahy o fyzikálních zákonech, možnosti uskutečnitelnosti věcí a idejí. V současnosti se věnuji především možným souvislostem mezi postupy filmu či animace a různými oblastmi lidské činnosti, zabývám se mediální transkripcí, vznikem a působením symbolu a nezřetelným pomezím mezi lidskou činností a uměleckým dílem. Příliš mě nezajímá zacházení s uměleckým dílem jako s nástrojem (ať už politické změny nebo něčeho jiného). Myslím, že to není ani příliš funkční, ani dlouhodoběji platné, ani pro umělecké dílo příliš důstojné. Zdá se mi, že síla umění spočívá v mnohem základnějších a zábavnějších důvodech.“

Matěj Smetana (nar. 1980, Praha, CZ)
Absolvent ateliérov Intermédiá a Maľba 3 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne a doktorandského štúdia v Ateliéri intermediálnej tvorby II. pod vedením Jiřího Příhody na AVU v Prahe. Matěj Smetana v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a pracuje v Prahe, vo Vraném nad Vltavou a v Bratislave.
 http://www.matejsmetana.net

související s
Cena Oskára Čepana 2014 - Matěj Smetana

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Absence ve Videoarchivu 1 (kolekce VVP AVU) - Neoliberální stachanovci

Pro první díl pořadu pozvala Artyčok.TV socioložku, vysokoškolskou pedagožku a mediální teoretičku Irenu Reifovou. Ta nabídla z perspektivy svého výzkumného zaměření pohled na vztah audiovizuální umělecké produkce a sociální kritiky převládajících mocenských poměrů ve společnosti.
0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:16:13

Vidíš, tedy jsem Lucie Svobodová

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl. Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28