Daniela Baráčková

umělci Daniela Baráčková
kurátor Mariana Serranová
instituce _Neurčené město
tagy Anglické titulky architektura
ůčinkující Mariana Serranová, Daniela Baráčková
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
interview Mariana Serranová, Jan Vidlička
překlad Eva Maršíková
kategorie Profily
publikováno 26. 3. 2012
jazyk Česky / English
embed link icon

Daniela Baráčková (1981) je umělkyní mnoha forem a témat – akce, instalace a obrazy dávají tvar příběhům a symbolickým gestům, jejichž překvapivě věcná metaforika je otevřená množství možných výkladů.    O instalacích cyklů obrazů to platí zvlášť (Chtěla jsem namalovat, jak se 40 Židů modlí před odletem, 2007; Bojím se hradní stráže, 2009 aj.). Autorka ve své vyhraněné pozici sleduje vztahy a souvislosti, které jsou v jejím přirozeném rádiu nebo samovolně přicházejí do jejího života, a propojuje je se všeobecně zažitými symboly. Její akce a instalace jsou často kontextuální, osobitě navazují na autorce důvěrně známá, konkrétní prostředí (Černá Hora, 2009; Na ulici 74, 2010 aj.). Výraznou linii představují videa a videoinstalace vycházející z mezilidských vztahů, komunikace a aktuálních životních situací (Country Man, 2006; Být, bydlit, obyvatel, byt, 2009 „Docela mi trvalo…“ 2009 aj.). I v projektech, kde autorka s osobitou a poněkud ironickou agitovaností a někdy až teatrálním fyzickým nasazením uchopuje společenská témata, vzniká záměrné napětí mezi způsobem narace, dotažeností formy a mnohoznačnými obsahy, kontrastuje všeobecně známé s nečekaným úhlem pohledu. Její záběr jde od sociální interakce, přes politizující vystoupení inscenovaná ve veřejném prostoru, až po zprostředkování vlastních zážitků (Kouzlo garáž, 2008; Jednou jedna bříza, 2009 aj.)

http://www.danielabarackova.cz/

 

Text: Mariana Serranová

 

související s
Daniela Baráčková

0:30:42
0:16:13
0:29:28