Distressed

umělci Pavel Jestřáb
instituce Czech Republic
tagy Anglické titulky nerovnost dokumentární strategie továrna práce kapitalismus
režie Pavel Jestřáb
překlad Kateřina Prokešová
kategorie Audio-vizuální umění
publikováno 11. 9. 2019
délka 0:20:54
jazyk Česky / English
embed

Podíváme-li se na světovou ekonomiku, rozeznáme, že je to vlastně stroj, který nemá pochopení pro lidskou fyziologii a lidské vnímání času. Světový trh je stroj, který je v chodu čtyriadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu. Normy prosazené v devatenáctém století bereme za své, víme, kdy se má chodit do práce, a kdy spát.

Aktivity sociálních hnutí minulého století prosadily ještě jeden prvek do časového schématu, volný čas (jako eufemismus pro druhou směnu, nutnou socializaci, obsluhu potřebných v rodině nebo příbuzentstvu). Tento stroj hledá stále nová místa v nekonečné soutěži o co nejlevnější práci. Podobným místem je i Kambodža, další ze zemí jihovýchodní Asie, která se jako mnoho jiných stala světovou výrobnou různého druhu zboží. V provincii Kandal, obklopující Phnompenh, se nachází největší množství textilních továren zaměstnávajících minimálně půl milionu lidí, a to včetně dětských pracovníků.


Pavel Jestřáb se už delší dobu zaměřuje na oblast jihovýchodní Asie. V jeho starších pracech lze vypozorovat zřetelný etnografický zájem a pokus o porozumění skrze živou a artificiální folklorní kulturu. Srovnávání taiwanské, thajské a moravské lidové tradice vedlo k nenadálým či performativním setkáním. Umělec jako etnograf je pozice, kterou lze vysledovat v tradici evropského umění již od 18. století. Je součástí pojetí evropského univerzalismu, kde měřítkem je míra orientalizace nebo její zpochybnění. Srovnání animistických a buddhistických praktik provázaných s křesťanskou ikonografií moravského venkova v podání Pavla Jestřába ironizuje eurocentrismus takového pojetí a ukazuje nemožnost autoritativního čtení jiných kultur z pozice střední Evropy.
Videofilm „Distressed” je překročením tohoto etnografického hlediska a ukazuje, v tomto případě ženy z Kambodže, v širším kontextu antropologických konstant.


Autor se zaměřil na produkci, tedy soustředil se na práci jako takovou. Kdybychom se chtěli dívat na Jestřábův videofilm jako na dokument, tak bychom došli ke zjištění, že „civilizační” standardy v Kambodži se neliší od většiny těch českých. Nízko hodnocená práce a časová náročnost nedovoluje víc, než co vidíme u snímaných a promlouvajících pracovnic: Práce (zde 11 hodin v továrně), pak dvě hodiny socializace, péče o děti a následně spánek, zbytek času připadá na jídlo. Životní realita většiny dělníků globálních ekonomik. U nás se zdánlivě pozdní kapitalismus projevuje mírněji.
„Distressed” není dokumentem. Komplexitu postihuje nečekanými postupy, které skládají výsledný obraz. Skládáním záběrů do sebe a jejich zrychlováním. Pracovní podmínky ukazuje v rytmu a v sekvencích zvuků šicího stroje. Charakteristický zvuk, který vydává, jakoby posunoval fádní čas dopředu, ve stále stejném neměnném vyšívaném vzoru. Stroj udává rytmus a do stále stejným způsobem uzlované nitě se nevejdou žádné výjimky v podobě jiných variet života.

Tento vzor je vzorem kapitalismu, nekonečnou soutěží o získání přístupu k co nejlevnější práci. Pro mnoho žen a dívek v továrnách pracujících je skromný výdělek jedinou nadějí a jedinou možnou budoucností bez alternativ. Přesto si dívky a ženy při práci broukají nebo zpívají písně, které jsou o jiných světech a nadějích. Nápěvy vycházejí z buddhistické doktríny o převtělování, o možnosti narození se znovu a lépe, do lepšího světa. Jsou součástí starších, ještě předkapitalistických matric, kde existovaly alternativy a možnosti úniku a východisek z neradostné skutečnosti. Ale i takové tradice mohou být zapomenuty. Jak se dovídáme z jediné přímé promluvy, čas na sociální život či společné zpívání je extrémně krátký, během generace mohou být zapomenuty nejen písně, vytlačeny seriálem prací v továrně, spánkem a časem na jídlo. Nezbyde nic, na kolektivní paměť nezbývá čas. Fádní popis pracovního dne z úst jedné z žen už proto zní jako píseň nového postkapitalistického věku. Text není mýtickým vyprávěním ani milostným zpěvem, ale krátkou deklamací podanou bez emocí.

Celý strojový pracovní cyklus dělnice, včetně spánku, vyprávěný v pár větách. Karaoke, na které upomínají titulky běžící pod touto zpovědí, ukazuje novou formu sdílení a kondenzace budoucího sociálního hněvu. Z útisku vzniká nový druh výpovědi a může být zárodkem nových tradic. Na to navazuje další motiv, který z filmu zdánlivě vybočuje. Tanec profesionální Apsara tanečnice provedený na dvorku domu v Phnompenhu. Apsara je reprezentace ženského ducha manifestovaná decentními pohyby a tancem, vychází z buddhistických a hinduistických tradic. Tanec odkazuje na nezlomnou energii, která se nedá zašít do předepsaného strojního vzoru, i kdyby byly jakékoliv tradice zcela zapomenuty. Ukazuje naději, protože jsou tu ještě věci, které nelze zničit ani zdánlivě nekonečnou honbou za ziskem.


Název „Distressed“ odkazuje nejen k zoufalým pracovním podmínkám a ke kondici jejich pracovnic, ale možná i k samotnému produktu textilních továren, žádaných a módních „distressed denim”. Jde o džíny, které mají vypadat opotřebovaně a obnošeně. Jakoby v nějaké zvrácené logice lidé v bohatších zemích, ze kterých byly textilní fabriky vypuzeny soutěží o cenu práce, nosí roztrhané džíny. Nevědomě tak ukazují pravou povahu podmínek jejich výroby. Jakoby to byly transparenty zbídačených, zavěšené na nahá těla narcisů té bohatší části světa.

Taipei / Praha 2019
  Zbyněk Baladrán

Video Distressed vzniklo v rámci podpory Artyčok.TV video open callu 2018

související s
Distressed

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Absence ve Videoarchivu 1 (kolekce VVP AVU) - Neoliberální stachanovci

Pro první díl pořadu pozvala Artyčok.TV socioložku, vysokoškolskou pedagožku a mediální teoretičku Irenu Reifovou. Ta nabídla z perspektivy svého výzkumného zaměření pohled na vztah audiovizuální umělecké produkce a sociální kritiky převládajících mocenských poměrů ve společnosti.
0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:16:13

Vidíš, tedy jsem Lucie Svobodová

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl. Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28