Hranice architektury: Funkční turismus

Debata z cyklu Hranice architektury se věnuje tématům udržitelného turismu a tomu, jak turismus ovlivňuje život ve městě dnes.

Jak se pod vlivem turismu proměňuje veřejný prostor?
Jaká by měla být úloha města, co lze ovlivňovat či regulovat?
Jak by turismus mohl fungovat, aniž by oslaboval město?

Pozvání k debatě přijaly Kristýna Drápalová (IPR) a Michaela Pixová (sociální geografka), moderovaly Karolína Kripnerová a Alžběta Stodolová z institutu Architekti bez hranic.

související s
Hranice architektury: Funkční turismus

Gesta emancipace

Strategie umění ve veřejném prostoru zahrnují pestrou škálu uměleckých postupů. Umění může demonstrovat ekologičtější a etičtější způsoby vzájemného chování. Poskytovat příležitosti pro kolektivní účast a sebevyjádření, historickou reflexi a komunitní dialog. Přispívat k našim sociálním, prostorovým a politickým topologiím tím, že navrhuje nové sociální modely, vylepšuje fyzickou infrastrukturu a zabývá se jejím designem. Může ale také legitimizovat ekonomické či politické zájmy, které nepřinášejí prospěch širší veřejnosti.

Class of Interpretation V. - Back to the Future School: Anticipating Tomorrow’s Arts & Humanities Education

New educational platforms are often born of a commitment to the principle that for original ideas to be presented to a larger audience, they do not have to wait for the slow process of verification and approval built into educational and research institutions. Today’s educational platforms are conceived and built online. Despite their shortcomings, the ever-growing reach of planetary computation can provide the basic infrastructure for the creation of new educational institutions.

Nastavovaná současnost. Cena Jindřicha Chalupeckého a současné umění.

Kolokvium při příležitosti 25. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Desired Restraints

Neomezené možnosti nás vůbec neosvobozují. Spíše nás více než cokoli jiného soustavně udržují na pokraji duševního kolapsu. Tlak domnělé nutnosti výběru všeho nabízeného je neúnosný a nebere žádné ohledy na stav jedince ve společnosti. Rezonance této teorie se ozývá v mnoha pracích nejen vybraných umělců (v tomto případě představujeme výběr čtyř videoperformancí) a dává vzniknout mnoha absurdním situacím, které vyjadřují hluboké psychologické pocity úzkosti.

Půda, Hlína, Zem

Vztah člověka a půdy je odvěkým hybatelem organizace společenského, kulturního i duchovního života. Půda neodmyslitelně souvisí s našimi základními potřebami, je zdrojem obživy, bezpečným domovem a prostorem splynutí s koloběhem přírody. Přesto jsme tento vztah dovedli do situace neporozumění a krize, která se promítá do všech sfér našeho spolubytí.