HUMANITÁRNÍ DESIGN A PŘÍZRAK KAPITALISMU

místo tranzitdisplay
tagy k poslechu kapitalismus migrace technologie V angličtině
ůčinkující Mark Duffield
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
kategorie Přednášky
publikováno 2. 12. 2016
jazyk Česky / English
embed link icon

Žijeme v době mezinárodní polarizace, společenského kolapsu a stále se prohlubující krize demokratického zastoupení. Pokud navíc vezmeme v potaz hloubku politické netečnosti, jeví se tato krize o to více naléhavá. Tato přednáška zkoumá vznik ‘humanitárního designu’ jako formy řešení katastrofických scénářů, a snaží se využít poznatky o stavu současného kapitalismu, které nám toto odvětví poskytuje.
‘Humanitární design’ je termín, který označuje stále rostoucí zájem o komerčně dodávané objekty a platformy – od nouzových krytů, až po terapeutická jídla a biometrické databáze – které se pokouší jednotlivcům nabídnout nový typ svobody, která je zde chápána jako možnost přežít mimo síť, v rozvalinách moderních katastrofických zón. Pokud je katastrofa jistou formou laboratoře, která nám umožňuje nahlédnout realitu blízké budoucnosti, nabízí se otázka: jaké poznatky z ní lze získat a využít?

související s
HUMANITÁRNÍ DESIGN A PŘÍZRAK KAPITALISMU

Desired Restraints

Neomezené možnosti nás vůbec neosvobozují. Spíše nás více než cokoli jiného soustavně udržují na pokraji duševního kolapsu. Tlak domnělé nutnosti výběru všeho nabízeného je neúnosný a nebere žádné ohledy na stav jedince ve společnosti. Rezonance této teorie se ozývá v mnoha pracích nejen vybraných umělců (v tomto případě představujeme výběr čtyř videoperformancí) a dává vzniknout mnoha absurdním situacím, které vyjadřují hluboké psychologické pocity úzkosti.
0:36:48

Galerie Kurzor

Galéria Kurzor je projekt spravovaný Centrom pro současné umění Praha, ktorý sídli priestore bývalej pekárne v pražských Holešoviaciach. Každoročne dáva vybranému kurátorovi či kurátorke priestor a produkčné, finančné a inštitucionálne zázemie pre uskutočnenie celoročného dramaturgického plánu v podobe výstav, doprovodných programov a publikacií.

Documenting the Present

The “documentary turn” has often been mentioned in debates surrounding the art of the last two decades. Is it possible to describe the ways in which this turn has influenced contemporary photography? How has our perception of documentary changed in the age of smartphones, social media, and youtube?

Architektura soužití

Cyklus se zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě.
02:01:37

Meze pohybu a sbírkové instituce

Existuje v jejich provozu vize a případně koncepční plán, který by reflektoval proměňující se technologické podmínky současného umění? A jaké formy institucionální péče o pohyblivý obraz by tyto instituce vůbec měly nabízet? Jde o podporu při produkci, vystavování, uchovávání? Jak vypadají smluvní vztahy mezi nimi, autory a autorkami?