HUMANITÁRNÍ DESIGN A PŘÍZRAK KAPITALISMU

místo tranzitdisplay
tagy k poslechu kapitalismus migrace technologie V angličtině
ůčinkující Mark Duffield
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
kategorie Přednášky
publikováno 2. 12. 2016
jazyk Česky / English
embed link icon

Žijeme v době mezinárodní polarizace, společenského kolapsu a stále se prohlubující krize demokratického zastoupení. Pokud navíc vezmeme v potaz hloubku politické netečnosti, jeví se tato krize o to více naléhavá. Tato přednáška zkoumá vznik ‘humanitárního designu’ jako formy řešení katastrofických scénářů, a snaží se využít poznatky o stavu současného kapitalismu, které nám toto odvětví poskytuje.
‘Humanitární design’ je termín, který označuje stále rostoucí zájem o komerčně dodávané objekty a platformy – od nouzových krytů, až po terapeutická jídla a biometrické databáze – které se pokouší jednotlivcům nabídnout nový typ svobody, která je zde chápána jako možnost přežít mimo síť, v rozvalinách moderních katastrofických zón. Pokud je katastrofa jistou formou laboratoře, která nám umožňuje nahlédnout realitu blízké budoucnosti, nabízí se otázka: jaké poznatky z ní lze získat a využít?

související s
HUMANITÁRNÍ DESIGN A PŘÍZRAK KAPITALISMU

Půda, Hlína, Zem

Vztah člověka a půdy je odvěkým hybatelem organizace společenského, kulturního i duchovního života. Půda neodmyslitelně souvisí s našimi základními potřebami, je zdrojem obživy, bezpečným domovem a prostorem splynutí s koloběhem přírody. Přesto jsme tento vztah dovedli do situace neporozumění a krize, která se promítá do všech sfér našeho spolubytí.

Půda, Hlína, Zem

Vztah člověka a půdy je odvěkým hybatelem organizace společenského, kulturního i duchovního života. Půda neodmyslitelně souvisí s našimi základními potřebami, je zdrojem obživy, bezpečným domovem a prostorem splynutí s koloběhem přírody. Přesto jsme tento vztah dovedli do situace neporozumění a krize, která se promítá do všech sfér našeho spolubytí.

Tomáš Uhnák

Mnohost oborů a směrů, kterými Tomáš Uhnák svou pozornost cílí, klame. Ve skutečnosti totiž můžeme vysledovat průniky a svého druhu „specializaci“, která spočívá v „expertním generalismu“, jak to sám pojmenoval. Tedy ve snaze po cíleném a vědomém zobecňování a propojování různých oblastí zájmů. S tím je pak spojené neustálé vyjednávání uspořádání různých režimů měnění světa.
01:51:34

Symbol a stroj

Přednáška s názvem Symbol a stroj se zaměřila na fantastický rozměr v architektuře revolučních proměn.
01:36:42