machinia: i both leak and receive. perfectly happy, in a circle, complete.

umělci Ida Idaida
kurátor Lexa Peroutka
instituce Galerie 35m2
ůčinkující Lexa Peroutka, Ida Idaida
kamera David Přílučík
zvuk David Přílučík
střih David Přílučík
interview David Přílučík
kategorie Reportáže
publikováno 15. 12. 2021
jazyk Česky / English
embed

V galerii 35m2 jsou prezentovány dvě monumentální díla, dvě odlišná prostředí. Oba prostory vycházejí ze stejného materiálového kontextu, materiálového jazyka. Přesto každá z těchto realizací útočí na jiné smysly pomocí jiné techniky a materiálu.
Tyto nové prostorové konfigurace, stavby, instalace, které formují naši prostorovou orientaci, navigaci prostorem, přednostně útočí na naše základní smysly, na naši smyslovou paměť, na naši individuální/privátní paměť. Mnohovrstevnatost materiálem, budování nových materiálových souvislostí, kontextu, je dlouhodobým procesem, kdy se vytváří nové komplexní prostorové formy komunikace. Tato materiální, prostorová a smyslová komunikace zahrnuje nám známé i neznámé procesy (skryté), zlomky naší individuální paměti a také paměti, kterou tyto komplexní realizace samy budují. Pohybujeme se v kruhu dějů, které jsou zčásti mechanické, strojové a které zčásti odkazují na momentálně žitou nebo již prožitou realitu. Kruh, zacyklení dějů je zde základním konstrukčním prvkem.

Ida Idaida (*1990, Mora, Švédsko) je multimediální umělkyní a sochařkou, která působí ve Stockholmu. Ida Idaida pracuje s mnohavrstevným materiálem, který nám umožňuje více odlišných pohledů, pozorování, vnímání a interpretací jejího autorského díla. Výsledkem její intenzivní a fyzické práce jsou komplexní, monumentální a procesuální/mechanické prostorové realizace.