Kolektoři 10 - Petr Pudil

místo Česká republika
tagy extraktivismus financování umění portrét
režie Mark Ther
ůčinkující Tereza Jindrová, Petr Pudil
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
interview Tereza Jindrová
překlad Deana Kolenčíková
playlisty Kolektoři
kategorie Profily
publikováno 26. 12. 2018
jazyk Česky / English
embed link icon

Nadace The Pudil Family Foundation byla v roce 2014 založena manžely Pudilovými. Jejím cílem je podporovat inovativní a profesionální výstavní projekty zobrazující české moderní a současné umění v kontextu vývoje světového umění a další projekty v oblasti českého výtvarného umění.

související s
Kolektoři 10 - Petr Pudil

Hornina, nerost, minerál, kámen

Podcastová série sleduje vzácný minerál koltan a jeho proměnu na všudypřítomnou elektronickou součástku – tantalový kondenzátor. Koltan patří do skupiny tzv. konfliktních minerálů. Jeho těžba dnes probíhá především v Kongu a okolních státech a je spojená s válečnými konflikty, vykořisťováním, černým obchodem a dětskou prací.

Všechny kameny jsou na svých místech

Chtěli bychom nastínit podmínky pro novou citlivost a redefinovat si naše potřeby či budoucí jednání, nestojící pouze na logice nekonečné výroby a spotřeby, vyčerpávající křehké ekosystémy. V neposlední řadě se skrze toto společné přeskládání základních i drobných kamenů snažíme aktivně integrovat nerůstové strategie do našich životů.

Tomáš Uhnák

Mnohost oborů a směrů, kterými Tomáš Uhnák svou pozornost cílí, klame. Ve skutečnosti totiž můžeme vysledovat průniky a svého druhu „specializaci“, která spočívá v „expertním generalismu“, jak to sám pojmenoval. Tedy ve snaze po cíleném a vědomém zobecňování a propojování různých oblastí zájmů. S tím je pak spojené neustálé vyjednávání uspořádání různých režimů měnění světa.

Status umělce

Je umění hobby anebo je to vlastně práce, která má svá specifika? Jak máme v chronicky podfinancované kulturní sféře vlastně tvořit, kurátorovat a psát, když náklady na běžný život stále stoupají?

Charakter 5