Per Video

umělci Otto Wichterle, Stanislav Zámečník, Aleksandra Vajd, Adéla Matasová, Josef Daněk, Alhazen, Václav Krůček, Daniel Pitín, Pavel Kopřiva, Hynek Alt, Blahoslav Rozbořil
kurátor Milan Mikuláštík
instituce NTK
ůčinkující Milan Mikuláštík
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
interview Giulio Zannol
překlad Adéla Dörnerová
kategorie Reportáže
publikováno 24. 4. 2014
jazyk Česky / English
embed

“per video” (vidět, přehlížet, zrakem pronikat)
Výstava “per video” není přehlídkou videoartu, jak by se mohlo zdát podle názvu, nýbrž partikulární sondou do historie i současnosti lidského oka, přehlídkou obrazů, objektů, fotografií a knih. Ústředním tématem expozice “per video” je vizuální percepce skutečnosti a její vztah k poznání, s přihlédnutím k nezastupitelné roli vědy a techniky v tomto složitém vztahu. Výstava představuje vedle děl současných českých umělců také vzácné knihy z historického fondu NTK, či historické vědecko-technické přístroje ze sbírek dalších odborných institucí. Součástí expozice je například legendární čočkostroj profesora Otto Wichterleho vytvořený počátkem šedesátých let 20. století tímto světoznámým českým vědcem z dětské stavebnice Merkur, nebo renesanční vydání knihy Opticæ Thesavrvs středověkého arabského vědce Alhazena. Národní technické muzeum pro výstavu zapůjčilo historické předměty z devatenáctého století, které stály u zrodu filmu. Profesorka Adéla Matasová prezentuje rozměrnou kinetickou instalaci, která reflektuje okolní prostředí. Václav Krůček se po léta zabývá monochromní malbou. Specifikem jeho obrazů-objektů je využití odrazu světla od povrchu předmětu. Pavel Kopřiva pracuje ve spoluúpráci se špičkovými vědeckými laboratořemi a vytváří mikroskopické obrazové kompozice, které jsou viditelné pouze pod mikroskopem. Josef Daněk od osmdesátých let vytváří vlastní velmo komplikovanou quasi-vědeckou teorii lidského poznání.