UMPRUM v klimatické nouzi: Klimatická krize, aktivismus a systém

instituce VŠUP/UMPRUM
tagy aktivismus zemědělství klimatická krize půda ekologie krajina
ůčinkující Marika Volfová, Arnošt Novák, Tomáš Uhnák, Petr Doubravský, Arne Springorum
kamera David Přílučík
zvuk David Přílučík
střih David Přílučík
kategorie Diskuze
publikováno 7. 5. 2019
délka 02:05:45
jazyk Česky / English
embed

Dne 28. února 2019 se UMPRUM připojila k otevřenému prohlášení pražských uměleckých a kulturních institucí, které podporují vyhlášení stavu klimatické nouze na území Prahy. Na tento stav chceme reagovat tak, že se klimatická krize stane tématem číslo jedna i v naší praxi.
K tomu, abychom věděli, jak s danou situací naložit, potřebujeme problém systematicky uchopit.
Proto si myslíme, že je potřeba do problematiky nahlédnout právě skrze přednášky a diskuzní panely, které jsme pro vás připravili.
Jak klimatické změně čelit?
Nakolik je možné měnit stávající systém a jaké se k němu nabízejí alternativy?

Přednášející:

Mgr. Arnošt Novák, Ph.D., katedra sociální a kulturní ekologie UK FHS

Marika Volfová & Limity Jsme My

Arne Springorum & Extinction Rebellion

MgA. Tomáš Uhnak- Komunitní podporování a udržitelné zemědělství, hnutí La Via Campesina

moderátor: Petr Doubravský & Fridays for Future

související s
UMPRUM v klimatické nouzi: Klimatická krize, aktivismus a systém

0:52:52

Architektura soužití: VinziRast-mittendrin

Třetí díl z cyklu Architektura soužití zodpovídá řadu otázek ze života zdánlivě nesourodé skupiny spolubydlících. Potkali se v zimě roku 2009 při studentských nepokojích, kdy prostory obsazené univerzitní budovy poskytly útočiště jak protestujícím studentům, tak lidem bez domova. Nutný dialog a vyjednávání, které mezi nocležníky a demonstranty vykrystalizovaly, vedly k jednoduchému objevu: Lidé bez domova a studenti mohou na svých cílech pracovat spolu.

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.

Architektura soužití

Cyklus se zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě.

De-platformizace, etika a alternativy sociálních médií

Jaké jsou proveditelné strategie a etické přístupy proti totalitě platforem a korporátně vlastněných sociálních médií, které umožnují vznikání alternativních způsobů našeho společenského života?
Známe a opakovaně analyzujeme mnoho problémů s komerčními sociálními médii a digitální pracovní silou, ale málo pozornosti je věnováno snahám o vytváření alternativ, jako jsou komunitně provozovaná sociální média a další formy de-platformizace.

Umění antropocénu

Jak je patrné, téma životního prostředí a ekologie v umění se s čím dál větší intenzitou stává vědomě politickým rozhodnutím, které ovlivňuje to, jaké umění tvoříme, jak jej vyučujeme, jak o něm mluvíme či jak jej prezentujeme. Umělecká tvorba se prolíná s kulturním provozem, ten zase s aktivismem a naopak, čím dál více je akcentován kontext, použitý materiál i finanční zdroje.
01:27:38