Vladimír Ambroz - bez názvu (8mm film)

umělci Vladimír Ambroz
instituce Česká republika
tagy každodennost film archiv erotika
kategorie Videoarchiv VVP AVU
publikováno 19. 11. 2018
délka 0:06:16
jazyk Česky / English
embed link icon

Uvádíme digitální přepis dosud nezveřejněného filmu umělce Vladimíra Ambroze z poloviny sedmdesátých let 20. století.

Autor: Vladimír Ambroz
Digitalizace z 8mm filmového pásu: VVP AVU
Děkujeme Vladimíru Ambrozovi za poskytnutí filmu videoarchivu VVP AVU.
Kategorie: Okno do videoarchivu VVP AVU
Kurátorky rubriky: Zuzana Krišková, Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová

Některé materiály z archivu umělců vedou k úvahám o hranici mezi uměním a neuměním. Podobného rodu je i pás 8mm filmu v držení Vladimíra Ambroze. Ambroz se především v druhé polovině 70. let zabýval performancí, kterou vedle texů a fotografií někdy dokumentoval pomocí filmu a v roce 1980 dokonce videokamerou. Celá léta byl přesvědčen, že vlastní filmový záznam své performance Air z roku 1976. Když byl však daný filmový pás v roce 2016 digitalizován, ukázalo se, že obsahuje něco úplně jiného. Po více jak čtyřiceti letech si Vladimír Ambroz již nevybavuje, kdy, kde, s kým, za jakých okolností a s jakými ambicemi tento objevený materiál vznikl.
Na počátku 6 minut a 16 vteřin záznamu vidíme tematicky a formálně sjednocené záběry. Kamera sleduje chůzi muže, z nějž vidíme jen záda a nohy. Kamera jej provází po městské ulici, v průjezdu, na dvoře a opět na ulici. Po dvou minutách je prozrazena identita natáčené osoby: je to sám Vladimír Ambroz, který něco povídá kameramanovi. Sledování jeho chůze pokračuje i poté, co se k němu připojují další postavy. Záznam se po chvíli přenáší do interiéru a do zřejmě úmyslného rozostření, sledujeme běžné činnosti a ženu, která vypadá jako Ambrozova partnerka a pozdější manželka. Konec filmu se opět odehrává částečně v exteriéru a na jeho konci vidíme náznak erotické agrese vůči filmované ženě, zřejmě inspirovaný nápisem „Síla chtivosti“ na dveřích.
Jak tomu rozumět? Vidíme zde unikátní materiál jakési nevědomé brněnské verze Acconciho performance Following Piece, po které následují improvizované soukromé záběry ze zbytku weekendu? Na tuto otázku se zřejmě nikdy nedozvíme odpověď.

Tomáš Pospiszyl

související s
Vladimír Ambroz - bez názvu (8mm film)

Berlin: We should talk 02 - Ute Aurand