Ztrácení

umělci Jan Šrámek, Veronika Vlková
kurátor Martin Mazanec
místo Galerie U Dobrého pastýře
ůčinkující Jan Šrámek, Veronika Vlková
kamera Marek Delong
zvuk Marek Delong
střih Marek Delong
interview Marek Delong
překlad Adéla Dörnerová
kategorie Reportáže
publikováno 10. 8. 2015
jazyk Česky / English
embed link icon

Pohled do pokoje se objevuje na sérii černobílých tisků. Ty v nepatrných proměnách ilustrují dění v japonském interiéru s vnitřní symbolikou prostorových zákonitostí a rozmístěných předmětů. Vnímaní pokoje jako „pohyblivého” zátiší dotváří samotná instalace, v níž jsou ilustrace východiskem k sekvenci vytrácejícího se tvarosloví vystavených objektů, instalačních pomůcek a rozmístěných pohyblivých obrazů. V rámci výstavy Ztrácení se objevuje asi nejčitelněji tendence autorů pracovat s odkazem na společně vznikající ilustrace, která je formou volně rozšířenou do galerijního prostředí. Tematický celek výstavy je definován naznačenými teritoriem, odezíranou symbolikou, ale i tendencí abstrahovat „proces” tvorby do fragmentů vzniklých obrazů, které nemají narativní charakter, ale spíše definují mihotavý moment vzpomínky či představy.
Veronika Vlková s Janem Šrámkem spolupracují jako autorská dvojice na výstavních projektech, publikacích a animacích od roku 2011, přičemž postupně prorůstá jejich výrazný individuální rukopis. Na animacích pro výstavu Ztrácení se podílelo slovenské duo Ové Pictures.

Martin Mazanec